Mládež

 

 

 

 

 

 

 

Mladí prožili víkend nejen s biskupy

15.04.2019

Miroslav Bína

12. – 13. 4. 2019, České Budějovice; V „Týdnu modliteb za mládež“, končícím Květnou nedělí, se pod mottem „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle Tvého slova“ (Lk 1, 38), mladí lidé z českobudějovické diecéze sjeli na největší akcí svého druhu – Diecézní setkání mládeže.

Snímky: Gabriela Nováková / Člověk a víra

 

 

 

 

 

 

Každoročně se takto mladí lidé ve všech diecézích setkávají se svými biskupy. Jde o tradici, kterou založil svatý papež Jan Pavel II. a jeho nástupci v ní pokračují. Mítink hostilo Komunitní centrum Máj, Salesiánské středisko mládeže a kostel sv. Vojtěcha ve Čtyřech Dvorech, a ani letos nevynechali českobudějovičtí biskupové Mons. Vlastimil Kročil a Mons. Pavel Posád.

„Mladí lidé se setkávají většinou ve svých farnostech, v místě studia apod. Důležité je, aby se mohli setkat v rámci jedné diecéze, protože na mnoha místech je jich početně málo. Potřebují vidět a zažít, že nejsou sami, kteří žijí stejný ideál. Jedno přísloví říká, že se nesetkávají hory s horami, ale lidé s lidmi. Každé setkání je pro nás nejenom chvilkovým zážitkem a povzbuzením, ale je velikou nutností. Vždyť dobře víme, že sdílená radost se stává dvojnásobnou a sdílená bolest je poloviční“, řekl události světící biskup Pavel Posád, delegát pro mládež České biskupské konference.

 

 

 

 

 

 

Atraktivní náplň setkání připravuje vždy Diecézní centrum pro mládež. Tentokrát přijala pozvání také boromejka Angelika Pintířová, když jako další hlavní host vystoupila v sobotním pořadu „Uvolněte se, prosím“ – již tradiční součástí programu. „Vždy je pozvána nějaká osobnost, aby mladí zakoušeli své vzory a příklady hodné následování. Nádherným vrcholem celého setkání je vždy společné slavení Eucharistie s jasným vědomím přítomnosti Krista, který je uprostřed nás“, dodal biskup Pavel Posád.

Dvoudenní program v pátek zahájila registrace účastníků v Komunitním centru Máj. Večer plný her proložilo zhodnocení Světového dne mládeže v Panamě, možnost zpovědi, chvály a modlitba s bohoslovci. Sobotu otevřela modlitba s kapelou, pořad „Uvolněte se, prosím“ se sestrou Angelikou, po kterém následoval paralelní program pro středoškoláky a vysokoškoláky. Odpoledne vyplnila práce ve workshopech a setkání zakončila mše svatá s biskupem Vlastimilem Kročilem. O hudební doprovod dvoudenního setkání se postaraly kapely Elaion a PM. V loňském roce se tohoto mítinku zúčastnil režisér Jiří Strach nebo farář a bývalý spirituál Biskupského gymnázia Josef Prokeš.

Fotogalerie

Čemu patří identita křesťana

 

 

 

 

 

 

 

 

Otec biskup Vlastimil Kročil v promluvě zmínil realitu dnešní doby, kdy jsme neustále konfrontováni s množstvím informací. Ty mnohdy chtějí rozbít naši identitu. V této souvislosti připomněl právě situaci Panny Marie. Ta musela vyhodnotit slovo, které jí zvěstoval anděl – že počne dítě, a jehož realitu nebyla schopna pochopit rozumem. „Uvědomme si, čemu chceme dát všanc svoji identitu. Panna Marie si musela být vědoma, co všechno riskuje a zda svůj život svěří do rukou Božích. Také my budeme v určitém okamžiku našeho života postaveni před zkoušku, kterou nebudeme čekat. Pamatujme, že v tomto světě je všechno dovoleno, ale tento svět nic nezapomíná a neodpouští“, upozornil otec biskup.

Proto bychom měli vědět, jaká je naše víra a jak velké je naše odevzdání se do Božích rukou. „Víme, že Bůh skutečně koná. Avšak i na Marii nechává svobodné rozhodnutí, zda chce vstoupit do zkoušky, na kterou neexistuje lidská odpověď. Přesto v této zkoušce dokázala obstát s pokorou. I my bychom se měli duchovně vzdělávat a udělat hlubokou zkušenost s Bohem, abychom obstáli, až přijde ten moment…“, zdůraznil a připomněl, že Bůh každému z nás dává mnoho darů, abychom v takové zkoušce dokázali obstát. „Bůh nenakládá na člověka více, než by mohl snést. Předpokládá však naši připravenost“, připomněl biskup Vlastimil Kročil.

„Nepodléhejme hlavnímu proudu dnešního světa, který po nás požaduje, abychom měnili učení církve a zavedli situační morálku podle toho, co zrovna cítíme. Na tom svoji budoucnost nemůžeme stavět, protože po nás přijdou další generace. Nebylo by dobré, kdyby se za nás styděli, že jsme neměli odvahu opřít se o Krista, jako to udělala Panna Marie“, dodal.

Angelika Pintířová: Život s Bohem je nádherné dobrodružství

 

 

 

 

 

 

Sestra Angelika, původně zdravotní sestra, která dnes pracuje s problematickou mládeží, vydala svědectví o své zkušenosti povolání k zasvěcenému životu. Setkala se s ním v období svého dospívání v osmdesátých letech. „Když mi bylo kolem třinácti let, vstoupilo do mých představ o životě pozvání od Boha, skrze moment obyčejné zvědavosti. Jezdily k nám sestry boromejky starat se o faru a já se jednou zeptala, jak je možné se stát řeholnicí. Začalo ve mně hlodat, zda to je cesta pro mě. Po necelém roce najednou přišla nabídka od Boha: ,Jestli chceš, já jinak a jinudy doplním to, co bys dostala skrze manželství.‘ Boží povolání naplňuje tuto potřebu jiným způsobem. Jde o důvěru, že Bůh mě má rád. Nároky, které to s sebou přináší, jsou podobné, jako v manželství a rodičovství. Nejde o sebezapření. To, co odevzdáme, je nám vynahrazeno něčím jiným.“ Tvrdí, že každý by měl hledat své povolání a ptát se, kde je jeho místo. „Ptejte se: Pane Bože, kde mně chceš mít? Bůh vám to ukáže.“

Sestra Angelika také zodpověděla dotazy týkající se např. závislostí, které u nás mohou vzniknout na cokoli. „Ve chvíli kdy bez něčeho nemůžu být i ve chvílích těžkostí, které přicházejí, mohu takovou těžkost přebít nějakou aktivitou, anebo ji vydržet a nést – s láskou.“ Dobrý příklad pro rozvoj duchovního života můžeme podle ní nalézt také ve světě sportu. „Mnohdy se o něco snažíte a ono se to nepovede. To je ďábelský moment, kdy si říkáme, už se nesnaž, stejně to nemá cenu. Sportovci se však na prohru snaží rychle zapomenout a při výhře naopak vědí, že nesmí usnout na vavřínech. Stejné situace nás potkávají v duchovním životě“, dodala.

(Autor článku: Miroslav Bína)

 

 

Diecézní setkání mládeže s biskupem 2019

Dějiny Světových dnů mládeže ve zkratce: Tři setkání mládeže a tři papežové

Od prvního Světového dne mládeže, který slavil Jan Pavel II. v Římě v roce 1986, se změnil geopolitický obraz světa, změnil se každodenní život i zájmy mladých a zakladatel těchto setkání se stal dokonce jejich svatým patronem. Motivace těch, kdo putují z různých koutů světa, aby poznali život svých vrstevníků, s nimiž sdílejí navzdory všem podmíněnostem a rozdílům stejnou víru a stejnou touhu, zůstávají stejné. Za zrnko naděje můžeme považovat i to, že jich stále přibývá.

Jan Pavel II. a přes milion mladých v Rio de Janeiru (1987)

Připomeňme si nyní krátce tři z těchto Světových dní mládeže, které v stoupily do dějin. Po Římě se hned druhé konaly mimo Evropu. Jan Pavel II. za jejich dějiště zvolil hlavní město Argentiny.  Na květnou něděli v dubnu 1987 se do Buenos Aires sjelo více než milion mladých lidí, aby se setkali s papežem, který tam uzavíral svou apoštolskou cestu do Uruguaye, Chile a Argentiny. Setkání zahájila mše v bazilice Naší Paní z Luján. Modlitební bdění před závěrečnou mší mělo trojdílonou skladbu, tvořenou argentinským, latinskoamerickým a světovým blokem. Ke každému z nich měl Petrův nástupce zvláštní poselství. Hlavní eucharistie se slavila před Obeliskem v Buenos Aires. Bylo to poprvé v novodobých dějinách, co papež slavil květnou neděli mimo Řím. Přes milion mladých lidí zpívalo společně na prostranství Avenida 9 de Julio hymnu složenou k této příležitosti „Země, která nemá hranice, nýbrž ruce, které společně vytvoří řetěz silnější než válka a smrt. Vždyť víme, že cestou je láska.“ O jakou lásku jde, ujišťovalo motto setkání: „Poznali jsme a uvěřili jsme v lásku, kterou má Bůh k nám.“

 

Benedikt XVI. a dva miliony mladých v Madridu (2011)

O dvacet čtyři let později se Světové dny mládeže konaly v Madridu. Na setkání s Benediktem XVI. se sjelo dva miliony mladých. Byl srpen 2011 a 26. setkání mládeže se neslo v duchu motto: „V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držete víry“ (Kol. 2,7). Papež povzbuzoval mladé ke statečnému vyznání vlastní víry. Připomněl také, že Ježíš Petra ujišťuje, že na skále jeho víry postaví svou církev. Svatý otec vysvětloval, církev není jen jednou z řady institucí, ale je s Bohem těsně spojená. „Sám Kristus se k ní vztahuje jako ke „své“ církvi. Není možné odtrhávat Krista od církve, jako není možné oddělovat hlavu od těla (srov. 1 Kor 12,12). Církev nežije sebou, nýbrž Pánem. On je přítomen uprostřed ní, dává jí život, pokrm a sílu.“ Kázal v Madridu Benedikt XVI.

František a tři miliony mladých v Riu de Janeiru (2013)

Setkání mládeže v Riu de Janeiru v roce 2013 se mělo stát první zahraniční cestou papeže Františka. První latinskoamerický papež předsedal festivalu mladých v Brazílii, v největší zemi Jižní Ameriky. Motto tehdy znělo „Jděte a zíkejte učedníky ze všech národů“. Závěrečná mše v neděli 28. července se zapsala do dějin jako patrně největší eucharistie vůbec. Na pláži Copacabana se jí zúčastnilo tři miliony lidí. František si získal mladé také gestem mimo program, když zamířil za mladými Argentinci, kteří nocovali v okolí katedrály sv. Sebastiána. Vyzval je, aby se nebáli opustit světskost, karierismus a klerikalismu, aby nebyli uzavřeni do sebe. Pokud církev nevyjde ze sebe, stává se neziskovou organizací. A církev není neziskovka!  – zdůrazňoval papež v Riu de Janeiru.

Video záznam najdete ZDE

Světové dny mládeže se uskuteční  od 22.1.-27.1. 2019 v Panamě se dvěma zástupci našich farností.

Odkaz na stránky Světových dnů mládeže, kterých se zúčastní 2 zástupci  za z našich farností

https://panama2019.signaly.cz/1810/katecheze-podzimni-duchovni-priprav

Děkujeme mládeži i dospělým za zapojení do Tříkrálové sbírky. Díky úsilí mnoha štědrých lidí se podařilo shromáždit rámci sbírky dohromady     75 803,-Kč. K tomu je třeba připočítat desítky lidí,  kterým  koledníčci přinesli radost a požehnání až do jejich příbytků. Děkujeme

P. Jaroslav Karas a Ing. Jana Kášková

 CSM Olomouc 2017 | Celostátní setkání mládeže Olomouc 2017

Prázdninový pobyt dětí ve Smilových Horách

                                                        24.-28.7.2017

Motto :“ Pojedeme do Fatimy, jo a kde to je..?“

Délka pobytu 5 dní, v turistické ubytovně obce.

Cena pobytu včetně ubytování a celodenní stravy 1.900,-Kč.

Na pobytu se dozvíme vše o Portugalsku :

národním jazyku, jídlu, krojích, zvycích, vlajce.

Kde se v Evropě nachází, co tam roste a žije.

Vyrobíme si portugalskou vlajku, modrou portugalskou kachli, naučíme se péct sladký košíček Pastel de nata, uvařit v jednom hrnci národní pokrm Cosidu a taky pár slov a frází v portugalštině, tak abychom se dozvěděli :

– co se vlastně před sto lety ve Fatimě stalo a jak to tam dříve i dnes vypadá.

Také prožijeme modlitby s písničkami během celého dne, mši svatou v přírodě.

Prožijeme celotáborovou hru, noční bojovku a pro starší děti noc pod širákem….

Z důvodu potvrzení počtu ubytovacích míst, potvrdtě prosím

závaznou přihlášku nejpozději do pátku 24.3.2017.

Děkuji J. Kášková , mobil : 731402948

         

 Plán akcí mládeže 2014/15

Akce Termín Poznámka
Svatováclavské putování 28.9. Pěší putování odchod v 7.45. od fary. Po příchodu mše sv. na Malém Blaníku ve 13.00 následuje koncert Karla Vepřeka od 14.00 návrat zpět busem v 17.00 do Ml.Vožice
Setkání mladeže v Klokotech 24.10 Auty odjezd od fary v Ml. Vožici
Výlet k Trapistkám 23.11. Autobus odjíždí v neděli v 8.00 na slavnostní Mši sv. při které budou sestry skládat obláčky
Pomoc při organizaci akce na Hradě 24.12. Akce na Hradě, zajištění průběhu akce včetně občerstvení ve spolupráci s ostatními organizacemi
Setkání u jesliček v kostele sv. Martina 26.12 Pomoc při organizaci
Silvestr na faře 31.12.
Postní putování neděle
Zelený čtvrtek adorace 2.4. Po mši sv. adorace v kostele a  průvod do kaple na Hrad
Velikonoční setkání 28.3.  Pátek a sobota před květnou nedělí setkání s mladými na diecézní úrovni
Letní tábor Červenec Nabídka letního pobytu  zázemí na faře