Mladá Vožice

Mladá Vožice – kostel svatého Martina

   Historie kostela sv. Martina Nejstarší vožický kostel, založen před rokem 1348. V té době do něj dosadil faráře Karel IV., který kostel daroval vyšehradské kapitule. Za husitských válek nebyl pravděpodobně kostel zničen, protože tehdejší farář vyznával víru podobojí. Za panování Michala Španovského z Lisova, v roce 1582, byl kostel nově vystavěn. Za jeho syna Jáchyma i dalších majitelů panství, Fünfkirchů, byl kostel stále utrakvistický, a zůstal tak do roku 1623. Posledním knězem sloužícím podobojí byl Jakub Ždanický. Další majitel panství, generál Baltazar de Marradas, v roce 1624 dosadil do kostela katolického duchovního. Kostel byl ve velmi špatném stavu a dlouho chátral. Roku 1794 byl zchátralý chrám stržen a vystavěn byl kostel nový, barokní. Jednolodní chrám s průčelím a hlavním vchodem obráceným do náměstí.

 

     Kostel má dvě věže, po pravé straně lodi je kaple sv. Barbory, patronky horníků. Do roku 1812 byl u kostela hřbitov. Kostel sv. Martina Jedná se o barokní stavbu, která je průčelím a hlavním vchodem obrácena k náměstí, má dvě věže. Chrám má jednu loď s trojím valeným, o osm polosloupů se opírajícím klenutím. Klenutý presbytář má dvě zdobená barevná okna. V pra-vo i vlevo jsou dvě předsíně, z nichž se vstupuje na oratoře. Před vchodem do sakristie je umístěna zdobená kazatelna. Na konci lodi je kruchta, na níž jsou varhany. V pozadí lodi, po pravé straně, je přistavena kaple sv. Barbory, patronky horníků, kde byl umístěn dřevěný oltář se sochou této světice. Do kaple byl zazděn i zdobený mramorový náhrobní kámen Václava Voračického z Paběnic.Nad hlavním oltářem býval obraz od vynikajícího malíře Josefa Berglera z Pasova, který zobrazuje umírajícího Krista na kříži.V roce 1809 pořídil patron kostela Leopold Küenburg další obrazy od Josefa Berglera, tentokrát pro postranní oltáře.

 

IMG_3778_hdr_hdr 1 1 N.jpg - 79.49 KB

 

 Kostel sv. Mikuláše Původní filiální kostel zde byl postaven pravděpodobně již ve 14. století. Podle pověsti zde v době husitských válek scházeli ti, kteří zůstali katolíky a kostel byl proto nazýván „kostelem věrných křesťanů“. Zprávy z počátku 17. století více … Raně barokní hřbitovní kostel z roku 1648 (či 1661), postaven místo zbořeného filiálního kostela, uváděného ve 14. století. U kostela bývala poustevna. Od roku 1985 obřadní síň. Mladá Vožice sídliště pod zdejším královským hradem bylo už ve 14. století městečkem. Asi již od středověku užívalo na svých pečetích znamení, kterého se později užívalo jako znaku, totiž věže v hradbách, provázené dvěma znaky vrchností. Podoba znaku je doložena pečetěmi, barvy však známe jen z literatury a novodobého znázornění (zvonice). Podle pečeti věž nestojí na trávníku, nýbrž na skalnaté půdě a nemá korouhvičky ani zuby, jak se jí někdy přidávají v nové době.

 

 

 

Janov – kostel Všech Svatých  show_picture_kostel_small1.jpg - 39.06 KB

Janovský kostel stejně jako všechny farní kostely na území našeho soudního okresu stával již ve 14. stol. jako kostel farní a faráře jeho dosazovali sami králové čeští až do doby Karla IV. Za válek husitských většina far a s nimi fara janovská zanikly a z kostela janovského se stal kostel filiální. Zasvěcen je Všem svatým. Polorozbořený kostel byl znovu postaven r. 1726. R. 1936 byla při opravě kostela nalezena ve zdi stará křtitelnice, která se jak tvarem, tak i materiálem podobá křtitelnici ve Střížkově, o které je dokázáno, že z ní byl křtěn Jan Žižka, a je tedy asi z téže doby jako jediný pozůstatek původního kostela. Na blízku Janova na vrchu Kozí hrad stávala ve středověku tvrz. Janov je rodiště – jak je nyní bezpečně prokázáno – mistra Matěje z Janova, žáka Milíčova.

 


Převzato z internetu

Římskokatolická farnost Mladá Vožice

se sídlem Morávkovo náměstí 21             

391 43 Mladá Vožice

IČO: 65942396

Číslo účtu: 0702134329/0800 Česká Spořitelna a.s.

P. Mgr.Jaroslav Karas, tel. 604214741

V roce 2018 bude dokončeno zateplení  a fasáda hospodářské budovy v

areálu fary v Mladé Vožici.

 

Vstiek_22_5_18.JPG - 90.96 KB

Vstiek_23_5_18.JPG - 58.60 KB

Napsat komentář