Nová Ves u Mladé Vožice

Nová Ves  kostel sv. Kateřiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V obci stojí gotický, částečně barokizovaný chrám sv. Kateřiny ze 13. století. Když v Čechách převládlo náboženství pod obojí, býval spravován farářem  téhož vyznání. Po jeho odchodu roku 1624 se dostal pod správu faráře vožického a v roce 1664 obdržel opět vlastního katolického duchovního. Ten pak spravoval také okolní osady Hoštice, Oldřichov a Vrcholtovice. Návštěvníka kostela mile překvapí dva náhrobky s postavami Bohuslava Těmína z Těmic a jeho choti Kateřiny z Říčan, které stojí u zdi v kněžišti u hlavního oltáře.. Oba jsou tak dobře zachovalé jakoby právě vyšly z umělcovy dílny. Nalevo od náhrobku visí na zdi obraz malovaný na prkně s vyobrazením pěti erbů. Na hlavním oltáři je obraz sv. Kateřiny od vídeňského malíře Jana Petra Molitora a obraz P. Marie Pomocné od pražského malíře Antonína Machka. Zajímavá je též gotická schránka na nádobu s hostiemi (sankuář) ve zdi.

Oldřichov – gotický kostel sv. Filipa a Jakuba

 

 

V Oldřichově se nachází cenný raně gotický kostel sv. Filipa a Jakuba z druhé poloviny 13.století, přestavěný v osmdesátých letech 14. Století. Dnes filiální kostel byl původně od roku 1384 farním, a to až do roku 1623, kdy zdejší fara zanikla. Velkolepost chrámu naznačuje, že Oldřichov byl kdysi daleko rozlehlejší a výstavnější, podle starých zpráv to bylo dokonce městečko opatřené dlažbou. Samotný kostel je jednolodní, obdélníkový, s pravoúhlým gotickým portálem na severní straně, okna má hrotitá s kružbami a pravoúhlý presbytář s obdélníkovou sakristií. Loď je kryta plochým stropem, na stěnách se nacházejí zbytky gotických nástěnných maleb. Triumfální oblouk je hrotitý, presbytář sklenut křížovou a obkročnou žebrovou  klenbou, na severní straně se nachází pravoúhlý gotický saktuář, na jižní straně dvoudílný gotický výklenek se sedadly. Sakristie je sklenutá dvěma poli křížové žebrové klenby. Zařízení interiéru pochází z doby kolem roku 1700, pozdně gotické sošky sv. Kateřiny a sv. Barbory z doby kolem roku 1500.


Převzato z knihy Mladá Vožice a okolí ve sbírkách starých pohlednic autor Jiří Kohout

Římskokatolická farnost Nová Ves 

se sídlem Morávkovo náměstí 21             

391 43 Mladá Vožice

IČO: 65942400

Číslo účtu: 3471356349/0800 Česká Spořitelna a.s.

P. Mgr.Jaroslav Karas, tel. 604214741

V roce 2017  se dokončila  oprava druhé části střechy kostela v Nové Vsi a současně došlo ke zhotovení nové elektrifikace kostela. V dalším roce se plánuje provést výmalbu kostela

V roce 2017 se  provedla kompletní oprava střechy kostela sv. Filipa a Jakuba v Oldřichově. Děkujeme všem dárcům, sponzorům a přístupu obce Oldřichov.

Napsat komentář