1. Aktualita

KAPLE PLNÁ DĚTÍ.  Dne 8. 1. 2014 navštívily děti z MŠ Mladá Vožice kapli Nanebevzetí Panny Marie na Hradě. Na cestu je doprovázely zvony z věže této kaple. Účast byla hojná – 90 dětí a jejich paní učitelky. Dříve se na svých vycházkách na Hrad mohly jen zvědavě dívat klíčovou dírkou, co tajemného se asi skrývá za zavřenými dveřmi. Tajemství bylo odhaleno J  Veliký kouzelný klíč je totiž pustil dál. Zvídavá očka dětí vše pozorně sledovala. Kaple byla ještě vánočně vyzdobena – Betlém, stromeček a jesličky s Jezulátkem. Po skupinkách přicházely děti k jesličkám, pozdravily a pochovaly si malého Ježíška, zazpívaly mu, zatancovaly a jejich kamarádi z ostatních tříd jim dělali publikum. Pak si všichni vyslechly krátké povídání o tomto svatostánku, mohly také zazvonit na zvonec. A Panna Maria s Ježíšem se z obrazů usmívali, jakou to mají milou návštěvu. Den před tím navštívili MŠ Tři králové, proto pro nás bylo příjemné zjistit, jaké mají děti znalosti o Betlémě a třech mudrcích z Východu. Na cestu zpět si holčičky a kluci odnesli malé dárečky. Kdo s nimi ještě odešel do školičky? Malého Ježíška jsme v jesličkách marně hledaly, nebyl tam. Nakonec se našel v jedné kapsičce a vrátil se tam, kde má být. On do Betléma patří a pro nás všechny se tam narodil Panně Marii. Děkujeme paním učitelkám, že byly ochotné a vstřícné své malé svěřence do kaple doprovodit. Věříme, že si děti odnesly hezké zážitky a těšíme se na jejich velikonoční návštěvu, rády je tam opět přivítáme                         J.S. a A.P.