3. Aktualita

Velikonoce v kapli

        Stalo se již tradicí, že je veřejnosti zpřístupněná kaple Panny Marie Nanebevzaté. O Velikonocích tomu nebylo jinak. Ve dnech 20. a 21.4 se v kapli i v tento čas sešlo velké množství lidí. Rodiče s dětmi, obyvatelé Mladé Vožice, ale i ti, kteří byli v našem městečku na návštěvě. Prohlédli si naši „perlu“ na Hradě a v tichosti poseděli a pomodlili se v tomto svatostánku.Vše bylo krásně vyzdobeno květinami (děkujeme Jindřišce Svatkové za pomoc s výzdobou), zapálenými svícemi a k rozebrání připraveno plno článků nejen o kapli a Hradu. Děti si odnesly sladkou odměnu-perníček (děkujeme paní Heleně Kopecké za jejich výrobu a krásné ozdobení). Počasí přálo a tak jsme měli krásný výhled na Mladou Vožici a její okolí. Byl také zpřístupněn Ježíšův hrob a v kasičce, která je na dveřích u něj, se sešla částka 1.300 Kč, která bude sloužit na opravu kaple. Všem dárcům upřímně děkujeme. Hned v úterý po Velikonocích jsme v kapli přivítaly děti ze školky. Přišly od nejmenších až po předškoláky. Na úvod si vyslechly krátké povídání o Velikonocích. Se zájmem poslouchaly a bezprostředně reagovaly. Poté nám přednesly svoje koledy a básničky o jaru, které se naučily ve školce. Všechny děti si za odměnu mohly zazvonit na zvoneček v sakristii a pak už jsme se rozloučily. Šikovná Hela Kopecká připravila krásně malované kamínky, které si děti odnesly domů. A nejen to, jednotlivé třídy měly připravené tašky s překvapením. Ještě během dopoledne paní učitelka Mirka Kuklová přivedla do kaple žáky ze 2. třídy ZŠ. Ti už měli větší znalosti o křesťanských svátcích, zvláště děti, které chodí na náboženství. Třeba Velkému pátku říkali „smutný pátek“ a je to pravda, v tento den byl Pan Ježíš za naše hříchy ukřižován a zemřel na kříži. Děkujeme všem, kteří kapli navštívili, za krásná setkání a příjemné strávení dne na tomto poutním místě, kde se již naši předkové scházeli k modlitbě.            J.S. a A.P.

        A ještě máme jeden veselý zážitek: Při cestě z kaple jsme u školy našly papírovou vlaštovku. Nebyla ale zhotovená z vytržené stránky ze sešitu, jako jsme to dělávali my, nýbrž z velikonočních omalovánek, které děti dostávaly v kapli. Vzaly jsme si jí domů a musíme jejího tvůrce pochválit – létá dobře. Těšíme se na další setkání v kapli, bude opět dost materiálu na vlaštovky J