Projekt_Fatima_2017

Projekt Fatimská mozaika 2017

     Staňte se součástí projektu  Fatimská  mozaika 2017. V příštím roce si připomeneme 100. výročí Fatimských událostí, které se významově dotkly celého světa. Fatimu navštíví v příštím roce papež František a tím zdůrazní význam duchovního poselství tohoto místa. Hlavním cílem projektu Fatima 2017 je přiblížit současnému světu duchovní poselství z Fatimy, které je stále aktuální, a má nám co říci i v naší době. Druhým cílem je oživit dar víry a prohloubit život modlitby v našich rodinách, farnostech i společenstvích.                                                                          

                            Co se stalo ve Fatimě před sto lety?                              

Fátima přitahuje věřící z celého světa. Stala se známým poutním místem potom, co se tu v roce 1917 třem malým dětem – pastýřům zjevila Panna Maria.       K prvnímu zjevení došlo během první světové války 13. května 1917, když sourozenci Francisco a Jacinta Marto spolu s Lúcií Santos pásli dobytek v Cova da Iria, kde jejich rodiče vlastnili pastviny.  Podle svědectví dětí stála Panna Maria nad dubem zalitá sluneční září. Předpověděla konec války a pomoc všem, kteří se k ní obrátí v modlitbách. Zjevení pokračovala až do října, vždy třináctého v měsíci, vždy ve stejnou hodinu. Při posledním zjevení 13. října 1917 se do doliny Iria vypravilo 70 tisíc lidí včetně novinářů a fotografů na základě tvrzení dětí, že toho dne se stane zázrak, aby všichni uvěřili. Hustě pršelo, ale nespočetné množství pozorovatelů zaznamenalo, že v poledne se mraky roztrhaly a odhalily slunce v podobě matného disku, rotujícího po obloze a zářícího nad celým okolím různými barvami světla. Poté se slunce oddělilo od oblohy a vrhlo se po klikaté dráze k zemi. Nakonec se vrátilo na své místo a lidé, kteří byli předtím promočení, byli zcela suší. Tato událost je známá jako „sluneční zázrak". Katolická církev uznala pravost zjevení ve Fátimě v roce 1930. Jedním z velkých uctívatelů Fatimské Panny Marie byl také papež Jan Pavel II. Fátimu navštěvuje denně množství poutníků. Shromažďují se v Cova da Iria, na velkém prostranství, kde je na místě zjevení vybudovaná malá kaple. Ve vzdálenější části prostranství je vybudovaná gigantická bazilika v neoklasicistním stylu s centrální věží vysokou 65 metrů, která se začala stavět v roce 1928. V bazilice jsou hrobky Francisca a Jacinty, dvou z tří dětí, kterým se zjevila Panna Maria. Oba zemřeli krátce po zjeveních, Francisco v roce 1919 a Jacinta v roce 1920. V roce 2000 byli prohlášeni za blahoslavené papežem Janem Pavlem II. Třetí z nich, Lúcia dos Santos, byla řeholnice a zemřela v roce 2005.

 

Organizace a průběh projektu Fatimská mozaika

Od ledna bude v našich farnostech putovat socha P. Marie přivezená z portugalské Fatimy. Podle časového harmonogramu je možné dopředu zjistit místo programu a na faře se připojit ke skupince, která zajistí dopravu. Program  bude probíhat každý pátek v 18.00 hodin na níže uvedených místech v teplých prostorách našich farností a bude obsahovat čtyři základní  kroky:

  • Přiblížení Fatimského poselství
  • Modlitbu v různých podobách a formách.                                        
  • Duchovní sdílení křesťanského života.
  • Malé občerstvení

Duchovní program zajišťují patroni projektu  P. J. Karas, R. Malotín, M. Vášová. Sochu je možné půjčit do rodin a modlit se nezávisle na nabízeném programu 

Termín 2017

Farnost

Odpovědnost +místo+propagace

Kontakt

6.1.

Smilovy Hory

M. Vášová

737160778

13.1.

Mladá Vožice

J. Kubálová+M. Marešová+M. Chlumáková

77531802

20.1.

Hlasivo

J. Knotek

776183491

27.1.

Šebířov

P. Matoušek

608354014

3.2.

Nová Ves + Oldřichov

F. Matoušek+Z. Mrázková

776161692

10.2.

Vrcholtovice

M.Kahounová +Holánkovi

6055470757

17.2.

Smilovy Hory

M. Vášová

737160778

24.2.

Mladá Vožice

J. Kubálová+M. Marešová+M. Chlumáková

775361802

3.3.

Hlasivo

J. Knotek

776183491

10.3.

Šebířov

P. Matoušek

608354014

17.3.

Nová Ves – Oldřichov

F. Matoušek

776161692

24.3.

Vrcholtovice

M. Kahounová +Holánkovi

6055470757

31.3.

Smilovy Hory

M. Vášová

737160778

 

Rádi bychom povzbudili a pozvali k účasti na této mimořádné události, která nám může pomoci  k prohloubení naší víry a současně nám dá světlo, jak předávat dar víry mladé generaci.                                                                                              

    Příběh nakonec „ Jeden starý muž sázel ovocný sad. Přišel k němu jiný muž s otázkou :“Jsi blázen proč sázíš tento sad? Máš jistotu, že z něho budeš jíst ovoce“?  Druhý muž se zamyslel a odpověděl :“Když  jsem přišel na svět, pil jsem vodu ze studny, kterou jsem nehloubil a jedl ze stromů, které jsem nesázel. Nebudu žít na dluh.“                                                                                                        Generace dříve narozených ukazuje svým dětem, že nemohou žít na dluh a že je důležitější dávat než brát. Být je víc než mít.

Napsat komentář