Zázrak_na_přímuvu_dětí

Zázrak v procesu svatořečení fatimských dětí

Zázrak, který je součástí procesu svatořečení blahoslavených fatimských dětí, se udál v roce 2013 v době, kdy Lucas Maeda de Oliveira neměl ještě šest let.

Zázrak se stal v diecézi Campo Mourao ve státě Paranà. 3. března 2013 si dítě hrálo v dědečkově domě a vypadlo z okna do hloubky 6,5 m . Při pádu si vážně poranilo hlavu a mozek Části mozku byly nevratně poškozeny. V bezvědomí byl převezen do nemocnice, kde lékaři provedli chirurgický zákrok na udržení života. Diagnóza udávala, že v nejlepším případě bude žít v kómatu s těžkým neurologickým poškozením. Ve skutečnosti mohl chlapec po několika dnech opustit nemocnici zcela zdráv bez dalších terapeutických zásahů a bez kognitivních poruch.

Otec chlapce se obrátil s prosbou o přímluvu na blahoslavené fatimské děti. Ještě tutéž noc se rodina dítěte a společenství karmelitek přísné klauzury modlilo k blahoslaveným dětem za   uzdravení malého Lukáše.

Dítě se dodnes těší plnému zdraví. Ihned po propuštění z nemocnice vedl normální život, jako by se nic nestalo.

2. února 2017 konstatovala lékařská rada kongregace pro svatořečení jednohlasně, že jeho náhlé uzdravení je lékařsky nevysvětlitelné: Positio super miraculo charakterizuje uzdravení slovy:

Uzdravení Lukase Maeda de Oliveira, oběti pádu z výšky 6,5m, při kterém utrpěl otevřené poranění lebky a ztrátu mozkové hmoty, těžké koma, difúzní axonální trauma s ohrožením života a s velmi těžkými následky.

Katholisches

Napsat komentář