Poděkování

Děkujeme všem organizátorům Tříkrálové

 

sbírky a  všem koledníčkům, kteří pomohli

 

i v letošním roce podpořit dobrou věc.

 

V letošním roce se podařilo shromáždit

 

                       75. 803,-Kč. 

 

K tomu je třeba připočítat desítky

 

radostných lidí, kterým koledníci  přišli

 

popřát  do nového roku hodně zdraví,

 

štěstí a Božího požehnání.

 

P. Jaroslav Karas

 

Ing. Jana Kášková

Napsat komentář