Děkujeme dárcům na kapli

VŠEM DOBRÝM LIDEM : ZAPLAŤ PÁN BŮH.

 za finanční příspěvky a dary pro Ústějovskou kapličku :

 na oltářní obraz přispěli : do 21.2.2018

paní Hronovská a rodina Bártova z Ústějova                                             

paní Svatková z Mladé Vožice

pan Malotín z Radvánova

Zemanovi z Mladé Vožice

dvě nové lavice zaplatil MěÚ Mladá Vožice, vyrobila ( na 2. ještě pracuje ) fi Truhlářství, pan Němeček z Mladé Vožice

 molitan na sedáky lavic věnovala fi Sinfo z Mladé Vožice, ušila paní Petříková  ze Zátiší

  –na další věci do interiéru kapličky, na kterých se stále pracuje ( 14 obrázků křížové cesty, zvon do věžičky, kamenná kropenka 

event. nový oltářní stůl ), přispělo zatím 31 lidí a to :

P. Jaroslav Karas

P. Jiří Cihelna 

manželé Počinkovi                  

pan Novotný

paní Dvořáková                      

paní Vovesná Jitka z Tábora

manželé Mrázkovi                 

paní Voštová

manželé Švejdovi

manželé Zemanovi

paní Kumštová

pan Stiebitz

paní Buriánová

paní Pětivlasová

manželé Kubálovi

paní Zemanová Věra a syn

paní Šturzová

obyvatelé Radvánova – pan Malotín

paní Váňová

paní Smetanová

paní Slunéčková z Pavlova a paní Slunéčková z Mladé Vožice

paní Pechková z Pavlova

paní Kostrounová Marie

paní Tomášková

paní Fajtová

pan Novák

paní Kučerová

paní Valentová Ivana

paní Ripplová

pan Jeřábek                 

  VŠEM VELKÉ DÍKY !!!

Stali jsme se tak členy pomyslného KLUBU MILOVNÍKŮ A OCHRÁNCŮ Ústějovské kapličky. Ochraňujme tento klenot, aby mohla zůstat nadále trvale otevřena.

 PROSME VROUCNĚ V MODLITBÁCH P. MARII o dobré vztahy kolem nás.

Napsat komentář