Dárci ústějovské kaple 23 5 18

VŠEM DOBRÝM LIDEM : ZAPLAŤ PÁN BŮH !

 

                         za finanční příspěvky a dary pro Ústějovskou kapličku :

 

 –na oltářní obraz přispěli :                                                             do 23.5.2018

         paní Hronovská a rodina Bártova z Ústějova                                              

         paní Svatková z Mladé Vožice

         pan Malotín z Radvánova

         Zemanovi z Mladé Vožice

 

 –dvě nové lavice zaplatil MěÚ Mladá Vožice, vyrobila fi Truhlřství – K.Němeček,

                                                                             včetně rámu oltářního obrazu

  –molitan na sedáky lavic věnovala fi Sinfo z Mladé Vožice, ušila paní  Petříková                              

  –obrázky kříž. cesty darovali m. Káškovi, zarámovala fi. Sklenářství- D.Němečková                                                            

  –na zvon do věže kapličky, atd.  zatím přispělo

                                                                                       50 lidí

 

   a to : P. Jaroslav Karas

             P. Jiří Cihelna 

             manželé Počinkovi                   pan Novotný

             paní Dvořáková                       paní Vovesná Jitka z Tábora

             manželé Mrázkovi                   paní Voštová

             manželé Švejdovi                     paní Krejčová

             manželé Zemanovi                   manželé Káškovi

             paní Kumštová                         manželé Marešovi z Noskova

             pan Stiebitz                               paní Dolejší ze Šebířova

             paní Buriánová                         manželé Adámkovi

             paní Pětivlasová                        rodina Švecova a Babiakova

             manželé Kubálovi                     manželé Bílkovi

             paní Zemanová Věra a syn      paní Švecová

             paní Šturzová                            paní Horká

             obec Radvánov- p. Malotín      manželé Jechoutkovi z Janova

             paní Váňová                               paní Stiborová

             paní Smetanová                         rodina Švecova a Babiakova- opět

             paní Slunéčková z Pavlova a paní Slunéčková z Mladé Vožice

             paní Pechková z Pavlova          paní Petráňková

             paní Kostrounová Marie          manželé Otradovcovi

             paní Tomášková                         paní Lojdová z Radvánova

             paní Fajtová                               Hauserovi a Dudovi

             pan Novák                                  paní Antonyová

             paní Kučerová                           Chlumákovi a Kuklovi

             paní Valentová Ivana                paní Maredová

             paní Ripplová

             pan Jeřábek                    VŠEM VELKÉ DÍKY !!!

       Stali jsme se tak členy pomyslného KLUBU MILOVNÍKŮ A OCHRÁNCŮ Ústě-

   jovské kapličky. Ochraňujme tento klenot, aby mohla zůstat nadále trvale otevřena.

   PROSME VROUCNĚ V MODLITBÁCH P.MARII o dobré vztahy kolem

 

 

Napsat komentář