Ohlasy z poutě

                                                                                 Ing. Pavel Vejskrab

              Pěší pouť na Svatou Horu – obnova tradice

Ve dnech 24.-27.5.2018 se po vydařené loňské pěší pouti uskutečnila další pěší pouť na Svatou Horu, tentokrát v mariánském měsíci máji. Opět se vydalo 55 poutníků z Mladé Vožice přes Sedlec, Krásnou Horu nad Vltavou, Makovou Horu a Milín, na cestu dlouhou celkem 90 kilometrů, za Pannou Marií Svatohorskou. Den co den jsme putovali polními a lesními cestami i po silnici, až jsme v neděli ráno doputovali na Svatou Horu. Procesí s křížem, vlajkami, zástavami a sochou Panny Marie, ve kterém byli mladí, starší věřící i senioři, se pod Svatou Horou seřadilo a vystoupilo na sluncem zalité nádvoří Svaté Hory. Tisíckráte pozdravujem tebe, ó Matičko Krista Ježíše, znělo z úst poutníků při příchodu na Svatou Horu. Příchod na Svatou Horu byl krásným jedinečným zážitkem. Písní, modlitbou a pokleknutím jsme pozdravili a uctili Pannu Marii Svatohorskou, u Mariánského sloupu nás přivítal zástupce duchovní správy P.D.Horáček, CSsR, popřál všem krásný pobyt na Svaté Hoře, pokropil účastníky svěcenou vodou a vyprošoval všem požehnání, abychom se vrátili domů posilněni a povzbuzeni ve víře. S nadšenými poutníky sdíleli krásnou atmosféru i další poutníci (cca 50 lidí), kteří přijeli autobusy a auty.

Po přivítání jsme vystoupili do areálu Svaté Hory, abychom uctili Pannu Marii Svatohorskou, jí děkovali a prosili o pomoc v našich životech a jednou i pro naši cestu na věčnost. Každý poutník přinesl přímluvy a prosby, s kterými putoval na Svatou Horu a které Panna Marie Svatohorská jistě vyslyší. Už v průběhu putování jsme se modlili za naši vlast, církev a našeho papeže, za naše farnosti, kněžská a řeholní povolání, za víru našich dětí a vnoučat a zazněly i další přímluvy jednotlivých poutníků v jejich potřebách.

Na Svaté Hoře následovala mše svatá s generálním vikářem českobudějovické diecéze Mons.ThLic. Davidem Henzlem, který poděkoval všem poutníkům, že doputovali na významné české poutní místo, na Svatou Horu za Pannou Marií a připomněl, že v neděli 27.5. slavíme slavnost Nejsvětější Trojice a objasnil obsah a význam tohoto svátku.

Po mši svaté došlo k zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a uctívání milostné sochy Panny Marie Svatohorské.

V krásném prostředí kláštera redemptoristů se poutníci posilnili výborným nedělním obědem. Po té následoval na nádvoří Svaté Hory koncert zpěváka Josefa Duška, při kterém se zpívalo, tancovalo a veselilo.

Už v průběhu poutě se v Milíně v kině pro poutníky konal koncert známé křesťanské folkrockové skupiny Oboroh, která má v repertoáru například zhudebněné biblické žalmy.

V podvečerních hodinách jsme odjížděli autobusy do svých farností a domovů.  I letošní pouť se vydařila a věříme, že přinese i duchovní plody a v příštím roce se přidají ještě další malí i větší poutníci. Děkujeme všem organizátorům a zvláště P.J.Karasovi, který měl opět připravený zajímavý program, také farnosti Mladá Vožice a všem poutníkům. Každý z nich tam měl své významné místo.

Napsat komentář