Tisíce mladých v Římě

Papež: Odporovat zlu prokazováním dobra

Vatikán. Na Svatopetrském náměstí byla dopoledne slavena nedělní liturgie, na níž přišlo 70 tisíc mladých ze všech italských diecézí se 120 biskupy, stovkami kněží a řeholnic. Poutníci dorazili již v sobotu, kdy se setkali s papežem na antickém hipodromu Circo Massimo, a v neděli pro ně předseda Italské biskupské konference, kardinál Gualtiero Bassetti, sloužil spolu s ostatními kardinály, biskupy a kněžími mši svatou. Pěšky šli účastníci této pouti vzhledem k panujícímu letním horkům jenom její část: v okolí Říma nebo ve svých regionech.

Svatý otec přišel pozdravit účastníky bohoslužby hned po jejím skončení a v bílém džípu křížem krážem projel Náměstí sv. Petra, Pia XII. a zajel až do ulice Via della Conciliazione, kde pod žhnoucím sluncem sledovali liturgii z velkoplošných obrazovek i další poutníci, kteří si přišli vyslechnout pravidelnou papežovu nedělní promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Bylo jich všech dohromady přibližně 90 tisíc.

Papež František se potom ke všem obrátil z pódia před vatikánskou bazilikou. Komentoval přitom dnešní druhé liturgické čtení (Ef 4,30-5,2) a svoji promluvu zakončil.

Vybízím vás dnes, abyste byli protagonisty v dobru! Protagonisty v dobru. Nemyslete si, že jste v pořádku, když nepácháte zlo; proviňuje se každý, kdo mohl prokázat a neprokázal dobro. Nestačí nemít nenávist, je třeba odpouštět; nestačí necítit zášť, je třeba modlit se za nepřátele; nestačí nebýt příčinou rozdělení, je třeba vnášet pokoj tam, kde není; nestačí nemluvit o druhých špatně, ale zasáhnout, když slyšíme, že se o druhém mluví špatně, zastavit řečičky – to je konání dobra. Pokud se nepostavíme zlu, mlčky jej přiživujeme. Je nezbytné zasáhnout tam, kde se šíří zlo, protože zlo se šíří tam, kde chybějí smělí křesťané, kteří mu odporují prokazováním dobra a tím, že »chodí v lásce« (srov. Ef 5,2), podle nabádání svatého Pavla.
Drazí mladí, v těchto dnech jste se hodně nachodili! Jste tedy vytrénovaní a proto mohu říci: choďte v lásce, mějte se rádi! A společně jděme k blížící se biskupské synodě. Panna Maria ať nás svojí mateřskou přímluvou podporuje, aby každý z nás mohl prokazováním skutků každý den odmítat zlo a přitakávat dobru.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY před ANGELUS je ZDE

Po hlavní promluvě se papež obrátil přímo k poutníkům z různých částí světa a zvláště  k účastníkům dnešní celoitalské pouti mládeže:

Zejména zdravím mládež italských diecézí, doprovázenou jejich biskupy, kněžími a vychovateli. V těchto dnech jste zaplavili ulice Říma svým nadšením a svojí vírou. Děkuji vám za vaši účast a za vaše křesťanské svědectví!

A vzápětí dodal s odkazem na sobotní setkání s nimi na antickém římském hipodromu Circo Massimo:

Včera jsem při děkování zapomněl zmínit kněze, kteří jsou vám blíže. Velice děkuji kněžím za jejich práci, kterou denně konají, děkuji za trpělivost – protože pro práci s vámi je trpělivosti zapotřebí!“ – dodal s úsměvem a pokračoval:

Děkuji za trpělivost kněží. Děkuji moc, moc. A viděl jsem také mnoho řeholních sester, které s vámi pracují, také sestrám moc děkuji! Moje uznání patří Italské biskupské konferenci – představované tady jejím předsedou kardinálem Gualtiero Bassettim – jež pořádala toto setkání mládeže před blížící se biskupskou synodou.
Drazí mladí, po návratu do svých domovů dosvědčujte svým vrstevníkům a všem, které potkáte, radost bratrství a společenství, které jste během těchto dnů putování a modlitby zakusili. Všem přeji hezkou neděli. Štastný návrat domů a prosím vás, nezapomeňte se modlit za mne!

Po společné mariánské modlitbě Anděl Páně Petrův nástupce všem požehnal.

 

Napsat komentář