Ateisté konvertují i dnes

Ateisté konvertují i dnes

Milan Glaser

Leader australské Labour Party, Bill Hayden, přijal svátost křtu. Bývalý generální guvernér Austrálie (1989-1996) a celoživotní ateista se ve svých 85 letech letos, 9. září, rozhodnul k zásadnímu kroku. Referoval o tom deník The Australian, který cituje samotného Haydena, jenž „se tak rozhodl po mnoha hlubokých zkušenostech, které učinil s různými katolíky během svého života“. Obzvláště na něho zapůsobilo nedávné setkání s 93letou řeholnicí Angel Mary Doylovou, která je v Austrálii známá pro svoji rozsáhlou charitativní činnost. „Vždycky jsem se cítil osloven a milován jejím křesťanským příkladem – říká bývalý politik. „Jednoho dne jsem po setkání s ní pocítil silný dojem, že jsem se ocitl v přítomnosti světice. Po dlouhém uvažování jsem se vydal na zpáteční cestu k jádru víry, do katolické církve.“

Hayden se vždycky považoval za humanistu, třebaže již delší dobu – jak říká – prožíval „drásavou bolest v srdci a duši ohledně smyslu svého života.“ Stáří však nabízí právě tuto milost. Tváří v tvář životu, který se pomalu chýlí ke konci, je možné podívat se na sebe zpříma a originálně, najít odvahu a odložit zbytečnosti, ideologické zdi či předsudky, které celý život překážely. Podobně se to stalo počátkem tohoto tisíciletí nejslavnějšímu britskému ateistovi, filosofovi Antonymu Flew (1923-2010) na sklonku jeho života.

„Jaká je moje role na tomto světě?“ – to byla otázka, která Bill Haydena poslední dobou sužovala. „Odpověď si vyžádala hodně času, nyní však budu důsledný,“ poznamenává australský politik ke svojí konverzi. „Od nynějška budu Bohu věrný.“ Katolický kněz, otec Peter Dillon, který jej křtil, říká, že bývalý předseda australské Strany práce dlouho svoje rozhodnutí vážil: „Byla to pro něho zásadní věc, úkon přijetí skutečnosti, kterou nemohl popřít, že totiž Bůh skutečně existuje a setkal se s Ním,“ říká otec Dillon zmíněnému australskému deníku.  Pokud jde o jeho plány, Hayden řekl, že by se rád zapojil do aktivit Společnosti sv. Vincence z Paoly, jedné z hlavních dobročinných katolických organizací této země.

Austrálie je jednou ze zemí, jejímž veřejným míněním hýbe fenomén sexuálních deliktů spáchaných kněžími. Došlo k nim sice ve vzdálené minulosti, ale právem otřásají povědomím všech věřících. Jak ale dokazuje zmíněný příklad, a to dokonce veřejného činitele, je možné, díky Bohu, i uprostřed této bouře rozlišit církev jakožto historickou, lidskou a božskou instituci, která zpřítomňuje živého Krista v tomto světě, od jednotlivých jejích členů; je možné zahlédnout svatost a oddělit ji od zkažených jablek, užasnout a připustit si otázky i v nezměrném moři spáchaného zla.
Možná, že právě tato zpráva je důležitější než všechny ostatní.

Z webu Unione Cristiani Cattolici Razionali
přeložil Milan Glaser

 

Napsat komentář