Adventní Roráty 2018

Farnost Mladá Vožice zve na

Adventní Roráty 2018

Téma  :Jak znovu nalézt radost z modlitby“.

Denně na faře kromě neděle od 3. 12. v 8.00 hod.

1. Sobota 8. 12.   –  Roráty pro rodiče s dětmi

2. Sobota 15.12.  –  Roráty pro starší děti a mládež

3. Sobota  22.12 . – Roráty pro společenství rodin, členy živého růžence.

4. Štědrý den 24.12. Roráty v kapli na Hradě – otevřeno od 8.00-16.00

 Co to jsou roráty?

 Historicky i biblicky se vztahují k příchodu Ježíše Krista na naši zem. Významné historické osobnosti předpovídali novou  mesiánskou dobu, která nastala s příchodem Ježíše Krista. Slovo Advent znamená Příchod a vztahuje se v naší době na Kristovo narození, které si připomínáme o vánocích. Duchovní přípravou jsou roráty. Jedná se o modlitby, zpěvy a četbu Písma sv. Středem lidských dějin je Kristus. „Já jsem alfa i omega, já jsem počátek i konec, já jsem první i poslední“.

„Kdo nemá čas na vztah k sobě, bližnímu a k duchovním hodnotám nemá čas na nic.“ 

 „V adventní době jsem udělala víc práce když jsem chodila na roráty než když jsem byla doma.“…svědectví účastnice rorátů… Podpořte prosíme aktivity farností svojí účastí.