Promluva na hubertské liturgii

Hubertská MS 4.11. 2018  

Vážení myslivci, myslivkyně a přátelé myslivosti . Ve světě přírody a zvířat jsme se zvykli, že někteří jedinci jsou Einsteinové mezi ostatními živočichy. Cvičený pes dokáže na povel otevřít ledničku a podat pánovi žádanou věc. Podobně cvičený lovecký pes poslouchá na povel pána nebo taky ne.  Obří několika tunové kosatky loví mláďata lachtanů na břehu moře. Tento lov předpokládá velkou odvahu a předvídavost. Matka musí správně načasovat dostatečně velkou přílivovou vlnu. Vlna ji vynese na břeh. Tam má několik sekund na útok a zároveň se musí se zpětnou vlnou dostat zpět do moře. Pokud by zůstal tento kolos vyvržen na břehu mělo by to pro něj fatální následky. Obří kosatky učí svá mláďata tomuto lovu i několik let. Teprve pak jsou schopna mláďata napodobit svou matku.  Motýly modráska hořcového kladou své housenky na stonky rostlin v blízkosti mravenišť. Housenky modráska aby přežily se dopouštějí chemického podvodu – z jejich těla vychází zvláštní pach, který zmate chování mravenců. Ti housenku dopraví do mraveniště a pečlivě se o ni starají. Když se z housenky stane larva tak dokáže napodobit zvuk královny a opět dostává zdarma potravu od mravenců. Ze zabijáků mravenců žahavých se stávají otroci. Larva dokáže využívat pohostinství mravenců 2 roky, než se zakuklí. Z kukly vylézá nový motýl, který musí co nejdříve opustit mraveniště.  Na Aljašce žijí skokani lesní. Tam dosahuje vnější teplota často víc než -20stupňů. V zimě jsou žáby zahrabané v listí a mráz je promění v zmrzlou  hrudku. Netluče jim srdce a jsou zcela bez vegetativních funkcí. Na jaře se stane zázrak. Díky nemrznoucí látce v krvi začíná pomalu skokan ožívat. Žába vylézá z listí a začíná znovu žít.  Lev africký se svojí váhou 250 kg. Dokáže díky svojí obratnosti skolit 4x větší zvíře než je sám. Úspěch lovu závisí na schopnosti spolupráce se smečkou. .Nejodvážnějším mládětem je mládě nosorožce tuponosého. To přichází na svět s váhou 40 kg. Matka ochránkyně o něho pečuje 2-3 roky. Mládě běhá před matkou, aby se vyloučil útok zezadu. Velkým nebezpečím je setkání matky s mládětem se samcem, který může matku i mládě usmrtit. Během velmi nebezpečných potyček samce s matkou se dokáže mládě postavit proti několika tunovému vetřelci a zahnat ho na útěk. Svět přírody se řídí zákony, které si nedal a ani člověk do nich nemůže zasahovat. Pokud se tak někdy děje tak je to často ke škodě. Podle známého filozofického zákona každý zákon musí mít svého zákonodárce věří křesťanský svět na Božského inženýra, prvotní myšlenku či hybatele světa. Kéž dokážeme v přírodě a jejích zákonech číst Boží myšlenky.  P. Jaroslav