Svátek sv. Martina dětská mše sv.

Svatý Martin by měl radost. Takto bych mohl stručně zhodnotit víkendové setkání dětí na faře. 14 dětí se vystřídalo během víkendu na faře. Ti odvážnější měli možnost přespat a další se zapojili do programu, který měl několik  částí. Již v pátek v podvečer jsme se připravovali zpěvem několika oblíbených písní na slavnostní nedělní liturgii. Na varhany nás doprovázela Eliška. Naučili jsme se zpívat novou veselou píseń o sv. Martinovi. V sobotu jsme dopoledne využili přípravou scénáře a pak nacvičováním hry o sv. Martinovi. Hra má několik dějství a odráží život tohoto světce. Zachycuje nejdříve římského vojáka Martina v armádě. Následně prožije konverzi když se rozdělí o svůj plášť s chudákem. Je vysvěcen na kněze a biskupa. Koná mezi lidmi mnoho dobrého a   je oblíben. Vyvrcholením odpoledne byla příprava lampionů a průvod do kaple na Hradě. Tady jsme celý den zakončili modlitbou a zpěvem. Druhý den v neděli jsme se setkali už kolem 9 hodiny v kostele, abychom doladili jednotlivě role a v rychlosti zvládli poslední zkoušku. Následně jsme předvedli během mše sv. hru, která se setkala s velkým úspěchem.  Do kostela přišli naši rodiče a řada našich známých a přátel.  Jsme rádi, že jsme mohli takto oslavit svátek našeho patrona a těšíme se že se podobné akce ve farnosti budou opakovat. Děkujeme všem za super zázemí na faře i našim rodičům za dobrůtky, které přinesli na faru. Těšíme se zase někdy příště na viděnou. P. Jaroslav  Jana a děti z našich farností.