Mučedníci z Alžírska

Papež k beatifikaci alžírských mučedníků: Kéž tato slavnost zhojí rány minulosti

 

 

 

 

 

Vatikán/Alžírsko. Devatenáct kněží, řeholníků a řeholnic z osmi různých kongregací bylo dnes započeteno mezi blahoslavené v alžírském Oran. Beatifikační liturgii v bazilice Notre-Dame de Santa Cruz předsedal prefekt Kogregace pro svatořečení, kardinál Angelo Becciu. Biskup z Oran, dominikán Pierre Claverie a dalších 13 řeholníků a 6 řeholnic padlo za oběť nenávistným kampaním občanské války na přelomu tisíciletí.

Jejich mučednická smrt se zapsala do tragické historie Alžírska. V roce 1991 zvítězila ve volbách strana islamistů. Aby nedošlo k přeměně státu v islámskou republikou, armáda provedla státní převrat, což podnítilo povstání fundamentalistů. Islámská fronta spásy po deset let rozsévala teror mezi všemi, kdo podporovali oficiální vládu. Celkem zahynulo přes 150 tisíc lidí.

V roce 1993 islamisté vyhlásili ultimátum všem cizincům na území Alžírska. Na opuštění země dostali měsíc. Dnes blahořečení mučedníci zahynuli právě v důsledku tohoto opatření. Jejich působení v Alžírsku mělo nejrůznější charakter, od vzdělávací činnosti přes charitativní práci mezi nejubožejšími až po svědectví mnišského života trapistů z Tibhirine. Všichni si uvědomovali hrozící nebezpečí a zároveň měli živé vědomí, že ve chvíli zkoušky nemohou opustit zemi, do které je Bůh poslal.

Poselství papeže Františka

Papež František zaslal účastníkům dnešní beatifikační slavnosti zvláštní poselství, které v Oran přednesl jeho legát, již zmíněný kardinál Becciu. Zdůraznil v něm, že tito mučedníci beze zbytku zasvětili svůj život lásce k Bohu, zemi, v níž žili, a ke všem jejím obyvatelům, s nimiž v pokoře sdíleli každodenní život v duchu bratrství, přátelství a služby. Kéž tato slavnost pomůže uzdravit rány minulosti a vytvořit nový prostor setkání a soužití ve stopách našich blahoslavených, čteme v poselství.

Papež poděkoval alžírskému prezidentovi za pomoc v organizaci blahořečení. Ujistil, že beatifikací těchto mučedníků chtějí katolíci uctít jejich věrnost Božímu plánu pokoje pro všechny lidi. Do svých modliteb zahrnují také všechny Alžírce, kteří padli za oběť témuž násilí.

František také připomněl, že Alžírsko je dědicem sv. Augustina z Hippony a jeho velkého poselství lásky. Církev chce sloužit tomuto poselství v našich časech, kdy všechny národy usilují o mírové soužití – napsal Svatý otec v poselství k blahořečení alžírských mučedníků.

07:21:20