Poděkování za účast na adventní přípravě 2018

Rád bych touto cestou poděkoval farníkům za účast na přípravě na vánoční svátky. Během tří týdnů nás provázelo nejprve téma „Jak znovunalézt radost z modlitby“. Další dny jsme navázali tématem „9 dní k přiblížení tajemství vánoc.“ Během tří týdnů jsme prožili společenství života víry, lásky a modlitby. Mezi účastníky byli zastoupeny všechny věkové kategorie od dětí, mladých, rodin až k těm dříve narozeným. Někteří účastníci vyjádřili touhu, aby tato krátká modlitební setkání pokračovala i po vánočních svátcích. Věřím, že až z nás vánoční radost odezní, že budeme ve farnostech pokračovat v přibližování k největšímu tajemství, které se zhmotňuje o vánočních svátcích to je v příchodu Božího Syna na svět.

Něco ze statistiky Roráty 2018

Týden Den Počet účastníků
1. 3.12 13
4.12 7
5.12 11
6.12 16
7.12 17
8.12 3  Souběžně se uskutečnil bleší trh ve prospěch Mary´Meals, který organizovala farnost a tedy i pravidelní účastníci setkání na faře
2. 10.12 18
11.12. 12
12.12. 11
13.12 11
14.12 12
15.12. 6
3. 17.12. 15
18.12. 15
19.12 9
20.12 11
21.12 10
22.12. 15

 

Celkem se zúčastnilo adventní přípravy 29 účastníků alespoň 1x děkujeme

 1. P. Jaroslav Karas
 2. P. Jiří Cihelna
 3. Josef Matoušek
 4. Josef Zeman
 5. Zdeňka Zemanová
 6. Petr Svoboda
 7. Marie Svobodová
 8. Marie Dvořáková
 9. Marta Tomášková
 10. Marie Petráňková
 11. Karel Petřík
 12. Tonička Petříková
 13. Jana Kášková
 14. Marie Kučerová
 15. Jana Kubálová
 16. Marie Vrtišková
 17. Hanka Kosejková
 18. Marcela Mrázková
 19. Emilka Dvořáková
 20. Drahuše Bechyňská
 21. Anežka Heřmánková
 22. Marie Krejčová
 23. Jaroslava Svatková
 24. Marie Kostrounová
 25. Růžena Jelínková
 26. Anna Počinková
 27. Miluška Šturzová
 28. Maruška Špalová
 29. Slávka Špalová