Tříkrálová sbírka 2019

Slovo českobudějovického biskupa   Mons. Vlastimila Kročila k Tříkrálové sbírce

 Bratři a sestry v Kristu,

zasílám vám tento list u příležitosti nadcházející Tříkrálové sbírky, která bude v naší českobudějovické diecézi probíhat v termínu od 1. do 14. ledna 2019.

Rád bych, abychom společně vnímali, že Tři králové přináší především radostnou zvěst o narození Božího Syna a zároveň tím, že prosí o koledu, pomáhají lidem v nouzi.

Velmi mne těší, že se většina farních, oblastních a městských Charit společně i s jednotlivými farnostmi na sbírce podílí a jsem za tuto velkorysou spolupráci velice vděčný.

Děkuji také všem dárcům za jejich štědrost a dobrovolníkům za jejich drahocenný čas, který Tříkrálové sbírce věnují.

Chtěl bych vás všechny pozvat na slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky 2019, které proběhne v Českých Budějovicích ve čtvrtek 3. ledna od 16 hodin, kdy se koledníci vydají průvodem od katedrály sv. Mikuláše kolem náměstí Přemysla Otakara II. Poté jim v katedrále osobně rád požehnám.

Kéž Boží požehnání a ochrana Panny Marie provází každého z vás i vaše rodiny.

 

+ Vlastimil Kročil

biskup českobudějovický