Tříkrálová sbírka 2019

Letošní Tříkrálová sbírka vynesla na Mladovožicku     71 451,- Kč. Rád bych touto cestou poděkoval dětským i dospělým koledníkům za jejich aktivitu a podpoření dobré myšlenky pomoci druhým lidem.                             P. Mgr. Jaroslav Karas duchovní správce