Svatá Země 2020

Farnost Mladá Vožice zve na leteckou pouť do Svaté Země v roce 2020 s CK Palomino. Vzhledem k velkému zájmu o tuto pouť v roce 2018 chceme tuto pouť zorganizovat i v příštím roce.  Přednost budou mít poutníci  na Mladovožicku. Pokud se nenaplní nutný počet dáme nabídku vikariátu Tábor a jejím farnostem. V případě zájmu si můžete dopředu rezervovat místa na adrese farnosti Mladá Vožice e-mail faravozice@seznam.cz.   Dříve přihlášení poutníci budou mít přednost. Základní  informace program, cena, ubytování jsou na letáčku. Pouť bude doprovázet  P. J. Karas

Program

Cestovní kancelář PALOMINO, Irena HENDRYCHOVÁ

V Rohu 725 / 12, 142 00 Praha 4

Tel./Fax: +420 244 404 239 Mob.: +420 728 361 728, +420 728 327 282

E – m a i l : p a l o m i n o @ v o l n y . c z , h t t p : / / w w w . p a l o m i n o . c z

Číslo zájezdu 62001

SVATÁ ZEMĚ

Poutní zájezd

Program:

1.den – odbavení na letišti Praha-Ruzyně v dopoledních hodinách, přílet do Tel Avivu,

odjezd do hotelu v Betlémě, večeře, nocleh

2.den – Betlém – celodenní prohlídka, Pole pastýřů, Bazilika Narození Páně a Svaté Kateřiny

Alexandrijské, Mléčná jeskyně, večeře a nocleh v Betlémě

3.den – Nazaret – Bazilika Zvěstování, kostel sv. Josefa, Kána Galilejská – obnova

manželských slibů, Hora Tabor – bazilika Proměnění Páně, večeře a nocleh

4.den – Nazaret – po snídani návštěva okolí Galilejského jezera – Hora Blahoslavenství,

Tabgha, Primát sv. Petra, Kafarnaum, oběd v restauraci na břehu Galilejského jezera,

místní specialita „ryba svatého Petra“, plavba po Galilejském jezeře, večeře a nocleh

5.den – Qars el Jahud – místo křtu Ježíše Krista, Jericho – nejstarší město světa,

Hora Pokušení, Zacheův fíkovník zastávka v turistickém centru – možnost návštěvy

Tel el Sultan – nejstarší naleziště osídlení, koupání v Mrtvém moři,

Wadi Qelt – zastávka v judské poušti, Betanie, hrob Lazara, večeře a nocleh v Betlémě

6.den – Jeruzalém, Bethfage, Olivová hora – panorama Jeruzaléma, Dominus Flevit,

Getsemanská zahrada – Bazilika Národů, San Pietro in Gallicantu, Hora Sion –

Večeřadlo, Bazilika Zesnutí Panny Marie, hrob krále Davida, večeře, nocleh v Betlémě

7.den – Jeruzalém – Staré město, pevnost Antonia, chrámy Odsouzení a Bičování,

Křížová cesta, Golgota – chrám Božího hrobu, Zeď Nářků, večeře, nocleh v Betlémě

8.den – Ein Karem – Bazilika Navštívení Panny Marie, Bazilika Narození sv. Jana Křtitele,

odjezd na letiště do Tel Avivu, přílet do Prahy ve večerních hodinách

Termín: 03.02. – 10.02.2020 Cena: 22.900,- Kč

Cena zahrnuje:

letenku Praha-Tel Aviv-Praha, letištní taxy, 2x ubytování Nazaret, 5x ubytování

v Betlémě ve 2-3 lůžkových pokojích včetně příslušenství, 7x polopenze, dopravu

po Izraeli klimatizovaným autobusem, kompletní pojištění, služby průvodce,

zákonné pojištění CK proti úpadku č. 159/1999 Sb.

Cena nezahrnuje: 120 USD vstupy, hromadné poplatky a obslužné – uhradíte v Izraeli

Platnost cestovního pasu musí být minimálně ještě 6 měsíců po návratu do ČR.