Poděkování přihlášeným poutníkům

Děkujeme desítkám poutníkům, kteří se včas přihlásili na pěší pouť na Svatou Horu. V letošním roce si připomínáme 50. výročí od smrti kardinála Josefa Berana. Pouť bude nesena tímto tématem. Zvon na památku kardinála Josefa Berana bude provázet účastníky poutě. Prosíme poutníky, kteří zvažují účast, aby tak učinili do konce dubna. po tomto termínu nebudeme schopni zajistit stravu na pouti. Pouť duchovně podpoří sestry Trapistky z Poličan. Připravujeme během pouti  několik „překvapení“ . Těšíme se na společné putování.

Organizátoři poutě na Svatou Horu.