Lurdy_2019

Číslo zájezdu 61906

Cestovní kancelář PALOMINO, Irena HENDRYCHOVÁ

V Rohu 725 / 12, 142 00 Praha 4

Tel./Fax: +420 244 404 239 Mob.: +420 728 361 728,   +420 728 327 282

E-mail: palomino@volny.cz, http://www.palomino.cz

     LURDY – ARS – LA SALETTE

                                  Poutní zájezd s duchovním doprovodem

Program:                            

1.den– Odjezd v odpoledních hodinách, průjezd SRN, noční jízda

2.den– La Salette – mariánské poutní místo v savojských Alpách, večeře, nocleh

3.den- Lyon – katedrála sv. Jana s gotickým orlojem a Bourbonskou kaplí,

Bazilika Notre Dame s nádhernými mozaikami

Ars – návštěva baziliky sv. Jana Maria Vianney v roce 1929

jmenován patronem farářů, večeře, nocleh

4.den– po snídani odjezd, Paray le Monial – sv. Markéta Marie Alacoque,

Taize – Komunitní centrum křesťanů nejrůznějších vyznání i národností.

Kdo se vydá do Taize, vstupuje na cestu důvěry, jež je cílem i nadějí velké ideje.

Nevers – klášter Saint Gildard spjatý s životem sv. Bernadety, prohlídka

opevněného města, katedrála, hrob sv. Bernadety, večeře, nocleh

5.den– po snídani odjezd, Le Puy – jedno z nejpůvabnějších míst v zemi, poutní bazilika

Panny Marie, poutní kaple St. Michel, skála Corneille se sochou Panny Marie,

překrásný výhled do okolí, noční jízda

6.den– Lurdy – příjezd v ranních hodinách, seznámení s poutním místem, prohlídka míst

spjatých s životem sv. Bernadety, návštěva koupelí, účast na modlitbě růžence,

světelný průvod, večeře, nocleh

7.den– Lurdy – po snídani bohatý duchovní program, výlet do Gavarnie – srdce Pyrenejí,

pro zdatné výstup pod ledovec, pro méně zdatné návštěva poutní kaple P. Marie,

prohlídka horské vesničky, návrat do Lurd, účast na modlitbě růžence,

světelný průvod, večeře, nocleh

8.den– Lurdy – po snídani účast na Mezinárodní mši svaté v podzemní Bazilice Pia X,

Křížová cesta, eucharistické procesí, účast na modlitbě růžence,

světelný průvod, večeře, nocleh

9.den– Lurdy – po snídani odjezd z Lurd, Santa Maria de la Mer – prohlídka historické části

města, poutní kostel s ostatky Marie Jakubovi a Marie Salome, noční jízda

10.den – příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

 

Termín: 01.07. – 10.07.2019                                    Cena: 13.900,- Kč

 

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 3x ubytování ve 2-3 lůžkových

pokojích Lurdech včetně polopenze, 3x ubytování v hotelu včetně polopenze,

kompletní pojištění, duchovní doprovod, služby průvodce, zákonné pojištění CK

č. 159/1999 Sb.

Cena nezahrnuje: vstupy do navštívených objektů

 

Je nutné se přihlásit nejpozději do 31.05.2019