Poděkování veřejnosti

Poděkování veřejnosti.  Rád bych touto cestou poděkoval veřejnosti za účast na akci žehnání zvonu věnovaného památce kardinála Josefa Berana. K tomuto dni byla vydána i brožura, která mapuje historii této osobnosti a je zarámována do příběhu Ústějovské kaple. Podle odhadu na slavnost přišlo přes pět stovek lidí. Organizačně se podíleli na akci členové SDH v Mladé Vožici , Velkého Ježova a místní z Janova. Slavnost žehnání zvonu jsme zahájili na návsi v Radvanově připomínkou historických dat a osudu kardinála Josefa Berana. Po krátkém úvodu jsme se shromáždili do průvodu a pod vedením dechové hudby pana Hlaváčka  pokračovali po cestě až ke kapličce P. Marie. Slavnostní liturgii slavil českobudějovický biskup Mons. Pavel Posád. V promluvě poukázal na život a bolesti P. Marie, které jsou někdy obrazem našeho života a mohou nás přivést k hlubšímu poznání smyslu našeho života. Vlastní obřad svěcení byl uveden litaniemi k Duchu sv., které složil kardinál Beran a poslal je z exilu do tehdejšího Československa. Při každé zazpívané invokaci zazněl úder na zvon jako připomínka šestnáctileté internace kardinála Berana a čtyř let stávenými v nacistických koncentračních táborech Terezín a Dachau. Po litaniích zazněla vlastní žehnací modlitba.  Po skončení liturgie následovalo občerstvení  a zvonař Michal Votruba s pomocníky provedl vyzdvižení a finální usazení zvonu. Po chvíli jsme všichni mohli uslyšet hlas zvonu, který nám bude navždy připomínat naši neslavnou minulost. Současně bude srdce zvonu připomínat pevnou víru, nezlomnou naději a vroucí lásku muže, který miloval Český národ a zůstal pevný své víře navzdory bouřím a zmatkům doby. P. J. Karas