Půlnoční bohoslužba

Půlnoční bohoslužba se koná v

kostele sv. Martina na Štědrý den

24.12.  ve 23.00 hodin