Poděkování za podporu Marys´ Meals

Poděkování za finanční pomoc a podporu mezinárodního projektu  MM

Rád bych touto cestou poděkoval našim čtenářům za podporu mezinárodního projektu potravinové pomoci dětem v chudých zemí. Během adventních koncertů a vánočního období se podařilo dát dohromady a odeslat na konto pomoci MM přes 40 tisíc. Dohromady činí množství odeslaných finančních prostředků 113. 593,- Kč. Tato částka je dokladem toho, že i ve velmi skromných poměrech našich farností je řada lidí, kteří vidí mnohem dál než na vlastní zahrádku. Ještě jednou díky a sbírka pokračuje.  P.  Jaroslav Karas  Mladá Vožice