Přednáška ke světovému dni nemocných

Farnost Mladá Vozice

zve veřejnost na přednášku ke

Světovému dni nemocných

přednáší Mgr. Jáhen Václav Mikula

kaplan v táborské nemocnici