Odkaz na rozhovor o cestě ke kněžství

Křesťan a svět: Spiritualita Hnutí Fokoláre

Křesťan a svět: Spiritualita Hnutí Fokoláre

Pořad v souvislostech


Spiritualita Hnutí Fokoláre

Budeme vysílat


Pro Ježíše bych pojistku neměl
Spiritualita Hnutí Fokoláre
Spiritualita Hnutí Fokoláre

Vysílali jsme

Pro Ježíše bych pojistku neměl

Pro Ježíše bych pojistku neměl

Jak medikům zůstávají ideály…
 Audioarchiv

V pořadu Křesťan a svět tentokrát věnujeme pozornost Spiritualitě Hnutí Fokoláre. Hosty budou členové hnutí manželé Martina a Karel Fürstovi a kněz P. Jaroslav Karas. Poslouchejte v neděli 2.2.2020 od 20.15.

Hovořit budeme o jednotě s Kristem a současně lidmi pestrých názorů a postojů. Dílo Mariino, jak se hnutí také nazývá, je totiž zastoupené po celém světě a za necelých 80 let své existence (od roku 1943) získalo příznivce nejrůznějšího vyznání, věku i společenského postavení. V současné době se po celém světě slaví nedožité 100. výročí narození zakladatelky hnutí Chiary Lubichové, která přišla na svět 22. ledna 1920 v italském Tridentu.

 

Jak se fokolarínské principy jednoty a otevřenosti promítají do všedního dne členů hnutí, to karas_voziceje klíčová otázka, již v první části pořadu zodpoví katolický kněz P. Jaroslav Karas z farnosti Mladá Vožice na Táborsku. P. Karas zavzpomíná na vzácná setkání s předními osobnostmi hnutí, někdejším knězem bez státního souhlasu P. Miloslavem Vlkem nebo P. Karlem Pilíkem v 80. letech. Z doby doznívající totality vyzdvihne přirozenou formaci v Příchovicích, místě, kde po roce 1989 vzniklo centrum života mládeže litoměřické diecéze. Základ svého fokolarínství vidí v setkávání s druhými lidmi a úsilí spojovat a sjednocovat.  

furstovi_martina_karelV druhé části pořadu se na stejnou otázku, tedy uplatnění principů hnutí v běžném životě, budeme ptát Martiny a Karla Fürstových. Manželé žijící na Třeboňsku se pravidelně setkávají s dalšími členy Fokoláre, navzájem se povzbuzují na své duchovní cestě, společně připravují různé akce nebo třeba doprovázejí snoubence do manželství. Rovněž z jejich vyprávění je znát, že jim jde v první řadě o jednotu a otevřenost, že chtějí přinášet pokoj všude tam, kde jsou. V neposlední řadě se stále učí plně odevzdávat to bolestné a těžké do Božích rukou, po vzoru a zkušenosti Chiary Lubichové z válkou zkoušeného Tridentu.    

Na otázku, jaký způsob modlitby je pro ně typický, se shodují, že zásadní je rozjímat Boží Slovo. K tomu jim pomáhá Slovo života, tedy úryvek z bible, který Chiara Lubichová pravidelně každý měsíc promýšlela tak, aby se uplatnil v každodenním životě fokolarínské rodiny po celém světě. Tento princip zůstává v Hnutí Fokoláre zachovaný dodnes a skutečně je právě tou osou, která protíná každé společenské setkání i osobní rozjímání.

Pořad natočila a pro vysílání upravila Jitka Skřičková, technicky spolupracoval Jaroslav Topinka