Řeholnice v první linii

Řeholnice v první linii

Treviso. Na nemocničních chodbách i v tichu klauzury, daleko od pozornosti médií, se utkávají s epidemií tisíce řeholních sester. Přinášejí nemocným konkrétní pomoc a posilují je modlitbou. “Víme, že se můžeme nakazit a dokonce zemřít, ale chceme sloužit až do konce” říká Vatikánskému rozhlasu sestra Lancy Ezhupara z kongregace dcer sv. Kamila. V trevízské nemocnici, kterou spravuje, se v této chvíli léčí 120 pacientů nakaženým koronavirem.

Kamiliánské sestry skládají kromě obvyklých tří slibů – chudoby, čistoty a poslušnosti – ještě zvláštní čtvrtý, který  – jak říká sestra Lancy – nyní nabývá na významu. “Každá z nás slibovala, že bude sloužit nemocným, i kdyby ji to mělo stát život. V tomto duchu prožíváme svou službu,” dodává. Kamiliánky vedou v Itálii pět nemocnic, z toho tři v oblastech zasaženým koronavirem (Treviso, Brescia Cremona). 

“Možná, že v minulých letech upadal náš čtvrtý slib tak trochu do zapomnění, protože jsme se nemusely vyrovnávat s tak radikální epidemickou výzvou. Nyní ho objevujeme a znovu prožíváme. Stojíme v první linii boje s nákazou. Do našich nemocnic proudí stále další lidé nakažení koronavirem. Nejen sestry, ale celý náš zdravotní personál přináší pomoc s velkou obětavostí. Stále se potýkáme s nedostatkem zdravotnického materiálu, každý den se civilní obrana snaží o zajištění dodávek dezinfekčních prostředků a ochranných oděvů. Veřejná zdravotní služba je totiž přetížená, situace je skutečně obtížná, ne-li přímo kritická. Nakolik můžeme, přijímáme pacienty.”

Do boje s koronavirem se zapojují také klauzurní sestry. V jednom z bergamských klášterů postavily na balkón reproduktor, z něhož se do města rozléhá jejich modlitba. “Telefon u nás zvoní bez přestání. Lidé prosí o modlitbu za své blízké a nemocné přátele. Telefonují také k smrti unavení lékaři a zdravotní sestry s prosbou, abychom je podpírali svou modlitbou,” říká Vatikánskému rozhlasu sestra Maria Teresa