Pozdrav poutníkům a příznivcům

Zdravíme všechny poutníky a poutnice z Mladovožicka.  Slíbili jsme, že v průběhu března poskytneme další informace ohledně pěší poutě na Svatou Horu. Jistě znáte to přísloví „Člověk míní, ale Pán Bůh mění.“ Vzhledem k pandemii onemocnění Coronavirem 2019 jsme byli nuceni přehodnotit celou akci, podobně jako i mnozí jiní a pouť dočasně odvolat. Nevíme jak se bude celá situace vyvíjet, ale každý si může udělat osobní soukromou pouť do nejbližšího poutního místa a pomodlit se za zastavení pandemie. Důležitá opatření, které přijala naše vláda směřují k omezení či zastavení pandemie. Současně nutné podpořit tato opatření osobní modlitbou. Celý svět stojí před největší výzvou v poválečné historii a ta má v tuto chvíli prioritu. Modleme se tedy společně i každý zvlášť za zastavení pandemie nákazy. Přejeme všem poutníkům i v obtížné situaci, kterou prožíváme radostné a požehnané velikonoční svátky a hodně Božího požehnání. 

Za organizátory pěší poutě na Svatou Horu P. Jaroslav Karas