Přenosy bohoslužeb a adorací

Velikonoční nedělí zahajila ŘKF Mladá Vožice stremové vysílání farní bohoslužby v 9.30 hod., a adorací  v 15.00 hod. se svátostným požehnáním pro všechny naše farnosti. Každá neděle je věnována modlitbě za konkrétní farnost. Podpořte svojí účastí popřípadě pošlete přímluvu za sebe i své blízké. Tento komunikační prostředek má pomoci těm, kteří nemohou do kostela chodit. V žádném případě  nenahrazuje osobní účast na mši sv.. Prosím nabídněte přenos těm, kteří jsou osamoceni a nemají, kdo by je na mši sv. dovezl. Při dostatečném počtu odběratelů (1kliknutí na obrazovce) bude možné vložit odkaz na farní internetové stránky a bohoslužba bude okamžitě uložena a připravena ke shlédnutí. Děkuji P. Jaroslav