Pěší pouť na Svatou Horu 2020

Děkovná malá pouť na Svatou Horu 28. – 30.5.2020                                     Milí svatohorští poutníci!                                                                                 Nové jarní životní zkušenosti, jak rádi věříme, už se snad blíží ke konci. Nedonesly se nám žádné špatné zprávy, a tak doufáme, že jste všichni zdraví a v pořádku. Nákaza k nám přišla zrovna v postní době, a tak nás vedla k nejrůznějším zamyšlením, o kterých by stálo společně, na pouti na Svatou Horu, popovídat. Jenže situace je stále nejistá. Jisté už je, že školy nás neubytují v takovém počtu, na jaký jsme zvyklí. Po dlouhém zvažování různých variant jsme se rozhodli, že naší pouť odložíme na podzim.  Sluší se ale poděkovat Panně Marii za její ochranu v tomto čase. Proto se chceme vypravit v plánovaném termínu na „děkovnou malou pouť“ v minimálním množství lidí (kolem 10) s možností zapojení ostatních poutníků. Jak si to představujeme? Ve dnech 28. – 30. 5. 2020 vyjde, dá-li Pán, z Mladé Vožice na Svatou Horu kolem 10 poutníků, spát se bude na farách v Sedlci a v Krásné Hoře, na Svatou Horu se dojde na pravidelnou mši v sobotu v 17 h. Půjde se bez servisu jídla a možnosti popovézt se autem po cestě. Jistebničtí poutníci, kteří se mají letos pod vedením Marušky Bendové a P. Pavla Němce připojit první den na cestě, dojdou jen do Sedlce bez možnosti přespání. Teď si asi říkáte: Jak se mezi těch 10 poutníků dostanu? Ani netušíte, co všechno se nám honilo hlavami, abychom se mohli všichni zapojit. A taky aby nám nebylo smutno, protože jsme se rok těšili nejen na duchovní část pouti, ale i na sebe navzájem. Malá děkovná pouť vykrystalizovala nakonec takto: Pěšky celou pouť půjdou především místní organizátoři a ostatní si mohou vybrat z následující nabídky:

  1.     Můžete s námi jít kterýkoli den (celý nebo část) bez možnosti přespání. Trasu a čas si domluvte s Helou Knotkovou (777 016 089).
  2.      Můžete přijet na mše sv., které budou v Sedlci (čt), v Krásné Hoře (pá) a na Svaté Hoře (so) vždy v 17 h. nebo se s námi můžete v tuto dobu setrvat doma v modlitbě. Nabízí se i možnost shlédnout mši vysílanou on-line na webových stránkách Svaté Hory. V Sedlci bude mše sv. sloužená za poutníky, kteří nás předešli (za Honzu a Jirku), v Krásné Hoře za milost pro nás všechny svatohorské poutníky, na Svaté Hoře předáme prosby, které poneseme.
  3.      Ale především vás nabádáme k tomu, abyste si udělali ve dnech 28.-30.5. sami nebo ve skupince pouť ve svém okolí, navštívili kostel zasvěcený Panně Marii, nějaké poutní místo nebo křížek.
  4.      Udělejte ze své pouti fotku a tu se pozdravem, kde jste byli, s kým jste šli, co jste prožili apod. pošlete nejlépe tentýž den           e-mailem na farnostvozice@seznam.cz. Totéž budeme po cestě dělat i my. Naše i vaše fotky a zážitky každý večer vložíme na stránky www.farnostmladavozice.cz., kde se alespoň takto můžeme všichni „potkat na cestě“. Z fotek od vás i z našich pak vytvoří Jirka Klimeš prezentaci.
  5.      Můžete nám ve dnech pouti zavolat a vzájemně se pozdravit, např. na tel. P. Jaroslavu Karasovi 604 214 741 nebo Hele Knotkové 777 016 089. Prosíme, volejte v časovém rozmezí 10 – 11 h, aby se nerušila duchovní část během cesty, nebo večer mezi 19:30 – 20 h.
  6.      Už teď můžete na e-mail farnosti nebo obratem na tento e-mail poslat své prosby, které poneseme a budeme se na cestě za ně modlit.
  7.      Ve středu 24. června vás všechny zveme do Mladé Vožice na společné setkání (snad bude situace příznivá). V 16 h začne mše sv., po ní bude na faře promítání prezentace a dalších vašich fotek a možnost popovídat si. A taky naplánujeme podzimní velkou pouť.                                                                                                                 Moc by nás potěšilo, kdybyste se našli v některé z těchto možností a s pokorou jí přijali. Přijde den, kdy si to vynahradíme a zase společně půjdeme k Panně Marii Svatohorské. Mimořádná situace vždycky vyžaduje najít slušné řešení mimo zaběhlý řád, je to na nás.                                                                                                                                                                                                                                                                  Milá rodino svatohorských poutníků! Omlouváme se, že nejsme statečnější. Moc bychom si přáli, abychom neztratili vaší důvěru, nepřišli o vaší přízeň. Věřte, nebylo to pro nás jednoduché rozhodnutí. Náš vzájemný poutnický vztah projde tímto zkouškou, stejně jako v tyto i příští dny prochází zkouškou všechno jiné v našich životech. S vaším pochopením a zapojením může být i z děkovné malé poutě jedinečná veliká pouť, která nás posílí a na kterou budeme v budoucnu vzpomínat. Děkujeme vám za každý projev přízně a přejeme vše dobré.                                                   Pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko!                                        Za přípravný tým Hela Knotková a P. Jaroslav Karas