Vztyčení Mariánského sloupu

Na základě informací spolku pro obnovu Mariánského sloupu dojde ve čtvrtek 4.6. 2020 po 8.00hod. ke vztyčení Mariánského sloupu a sochy P. Marie. Tímto krokem se završí úsilí mnoha generací našich předků volající od roku 1918 po jeho obnovení. Stavbu je možné sledovat on-line přes kameru, která je umístěná na chrámu P. Marie před Týnem.