Záznam bohoslužby 16.8. 020 18.30 kostel Karlín youtube

Záznam nedělní liturgie

Kostel sv. Cyrila a Metoděje Karlín 8 youtube