Papež František o Betlému

Papež: V potřebných lidech potkáváme živý betlém

Vatikán. Na Svatopetrském náměstí se před polednem sešlo zhruba tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Svatého otce před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Papež František komentoval evangelium poslední adventní neděle (Lk 1,26-38) a svoji promluvu zakončil:

„»Ať se mi stane podle tvého slova« – to je poslední věta Panny Marie v této poslední adventní neděli a pobídka ke konkrétnímu kroku směrem k Narození Páně. Pokud se totiž Ježíšovo narození nedotkne života – mého, tvého, našeho, všech, přijde nazmar. Řekněme nyní v modlitbě Anděl Páně také my: »ať se mi stane podle tvého slova«. Madona ať nám to pomůže vyjádřit životem a našimi postoji v těchto posledních dnech přípravy na Vánoce.“

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY je ZDE

Po hlavní promluvě papež František upozornil na kritickou situaci lidí pracujících na moři:

„Pandemie koronaviru působí výjimečné těžkosti námořním zaměstnancům. Mnozí z nich – odhadem až 400 tisíc po celém světě – zůstali zablokováni na lodích, ačkoli jim vypršela pracovní smlouva, a nemohou se vrátit domů. Prosím Pannu Marii, Stella Maris, aby utěšila tyto lidi a všechny, kteří prožívají obtíže. Vyzývám vlády k tomu, aby učinily vše možné pro jejich návrat domů“.

Římský biskup poté pozval přítomné, aby navštívili výstavu „Sto jesliček“, přístupnou v Berniniho kolonádě. Jak podotkl, jesličky a umělecké ztvárnění Ježíšova narození jsou významnou katechezí. Živým betlémem, v němž potkáváme Vykupitele, jsou nicméně trpící a potřební lidé:

„Kéž jsou blížící se Vánoce pro každého příležitostí k vnitřní obnově, modlitbě, konverzi, pokroku ve víře a vzájemném bratrství. Rozhlédněme se kolem sebe a především pohlédněme na lidi v nouzi. Bratr, který trpí, ať už kdekoli, nám náleží. Je to Ježíš v jeslích – Ježíš je tím, kdo trpí. Zamysleme se nad tím a Vánoce ať se změní v blízkost Ježíši v tomto bratru či sestře. Potřebný bratr je betlém, k němuž se máme vypravit a být solidární. Je to živý betlém, kde skutečně potkáme Vykupitele v lidech, trpících nouzí. Ubírejme se k svaté noci a očekávejme naplnění tajemství spásy.“

Po společné mariánské modlitbě Petrův nástupce všem požehnal.