Pozdrav svatohorským poutníkům

Milí svatohorští,

nikdo nevíme, co bude za pár měsíců, ale může být i lépe.  A tak farnost Mladá Vožice připravuje ve dnech 20.-23.5.2021 pěší pouť na Svatou Horu. Zapykejte si zatím tento termín, v jaké formě letos bude, to ještě uvidíme, další informace pošleme někdy v dubnu.

Byla jsem překvapená, že všichni ředitele škol, ve kterých spíme, a páni faráři na cestě přijali tuto zprávu s velkým potěšením: „To není bláznivý nápad, to je moc zapotřebí!“ „Těšíme se na vás, budete posly návratu do normálního života!“ „Vítáme všechny pozitivní lidi!“ A tak jsem si z těch telefonátů uvědomila, kolik už jsme asi rozeseli na předchozích poutích radosti, slušnosti, pokory a naděje, když teď můžeme sklízet takovou vstřícnost a vlídnost. Je to krása! A tak vás prosím, pamatujte ve svých modlitbách na lidi, které po cestě na Svatou Horu potkáváme.

Přeji vám, milí poutníčkové, uchovejte si stále zdravého ducha i tělo, rozdávejte nadále kolem sebe radost a naději. Přeji vám, aby se vám vaše láska k blízkým vrátila tak, jako se nám vrací na pouti za Pannou Marií Svatohorskou.

A tady máte vzkaz od otce Jaroslava

Přeji pěkné „Covidové“ dny a zdravím všechny poutníky a poutnice z fary v Mladé Vožici. Ve dnech mnoha „negativních“ zpráv nás možná povzbudí informace o jedné naší poutnici, která onemocněla nákazou a když se „prospala“, covid od ní odešel a byla zdravá. V přítomné době prožívá mnoho našich spoluobčanů frustraci a smutek. Křesťané a poutníci jsou poslové radosti a naděje. Buďme tedy nositeli pokoje všude tam, kde vládne strach. Přesně podle vzoru sv. Františka.

Kéž tedy od vás milí poutníčkové naše nebeská Matka všechno špatné a těžké odhání a kéž se potkáme na další pouti ( pokud možno ještě té pozemské).

S přáním dobra a pokoje

P. Jaroslav Mladá Vožice

za přípravný tým Hela Knotková