Pokání rodin Ninive 2021

Připojme se ke světové akci        

pokání rodin „Ninive 2021“

 Od Popeleční středy do Velkého pátku (17.2.-3.4.)

Program vychází z fatimského poselství a směřuje k obnovení rovnováhy mezi člověkem a Bohem skrze modlitbu a pokání 

  • Přijmeme svátost smíření a eucharistii
  • Každý den se pomodlíme desátek růžence
  • Každý den si zapíšeme dobrý skutek do kalendáře (otec matka, dítě).