Novéna k neděli Božího milosrdenství

Nedělní bohoslužba ve farním kostele  sv. Martina bude v 9.30 hod. Tato neděle byla vyhlášena papežem Janem Pavlem II. jako neděle Božího milosrdenství. Celý velikonoční oktáv 8 dnů probíhá v celé církvi novéna k Božímu milosrdentví. Modlitba s sebou přináší zvláštní dary, plody a milosti. Probouzí v nás živou víru, hlubší naději a vroucnější lásku. Novéna vyvrcholí v našem kostele v neděli v 15.00 hod. Zveme k poslechu i účasti.  P. Jaroslav