Odjezd do Votic

Odjezd na pouť do Tetína v 8.00 od kostela sv. Martina do Votic. V 8.30 hod. pokračujeme autobusem do Tetína. Odpoledne cesta zpět.