Třetí stopa sv. Ludmily Mělník

Třetí stopa sv. Ludmily Mělník

          Na první sobotu v měsíci listopadu jsme navštívili starobylé město, ležící na soutoku Labe a Vltavy Mělník. Již 12 let spravují toto místo bratři  Saletíni, P. Jacek spolu s P. Mirkem, kteří působili v Mladé Vožici. Setkání a pozdrav oběma bratřím byl také po našem příjezdu první úkol, kterého jsme se zhostili. P. Mirek nás přišel přivítat do hlavního kostela sv. Petra a Pavla. I přes nachlazení měl radost z pozdravů i z toho, že po letech viděl svoje bývalé ovečky. Mši sv. předcházelo krátké svědectví o životě a díle sv. Ludmily v kapucínském kostele na náměstí. Po krátkém přesunu následovala slavnostní liturgie v kostele sv. Petra a Pavla. V promluvě jsme si připomněli další stopu sv. Ludmily. Socha světice stojící na václavském náměstí v Praze drží v rukou knihu. Ta je nejen symbolem kultury a vzdělanosti, ale i hluboké a pevné víry, kterou sv. Ludmila měla. Světice shlíží z podstavce směrem ke staroměstskému náměstí a pražské katedrále. Vedle katedrály stojí kostel sv. Jiří, kde sv. Ludmila našla svůj poslední odpočinek. Každého 28. dne v měsíci probíhá v katedrále „Modlitba za národ“, která vrcholí u hrobu sv. Ludmily. Po skončení mše sv. jsme si prohlédli v doprovodu průvodkyně místní kostel.  Ten se může chlubit nejen nádhernou klenbou, ale i novým varhaním nástrojem.                                                                       Po obědě v kempu kam nás dovezl autobus jsme měli příležitost projít si staré město, navštívit cukrárnu nebo z vyhlídky u kostela pozorovat památnou horu Říp. Posledním místem naší pouti byl nejstarší kostel, který je věnován sv. Ludmile. Zde zazněla zpívaná litanie ke cti naší národní patronky. Historické město Mělník je významné v mnoha směrech.  Jedním z nich je skutečnost, že se zde v rodě Pšovanů narodila sv. Ludmila. To potvrzuje i silná svatoludmilská tradice. Po naší světici je pojmenováno nejen jeden z nejstarších kostelů, ale i víno, vinice a řada dalších míst. Děkuji touto cestou těm, kteří podpořili v nelehké době svojí účastí akci „Po stopách sv. Ludmily“ a svými modlitbami pomohli k našemu povzbuzení ve víře, naději a lásce. P. JK