Odhalení busty J.E. Kardinála Josefa Berana a obrazu Paládia země České

Farnost Mladá Vožice  zve veřejnost v

neděli 14.11. 2021 v 9.30 hodin 

na slavnostní liturgii za účasti

P. Ing. Jana Kuníka 

redemptoristy ze Svaté Hory

Při liturgii bude odhalena busta

J.E. Kardinála Josefa Berana

a obraz Paládia země České