Odhalení busty kardinála Josefa Berana

V neděli 14.11. 2021 se uskutečnila v naší farnosti neobyčejná událost. Slavnostní odhalení busty kardinála Josefa Berana za účasti Mgr. Ing. Jana Kuníka bývalého faráře v Chotovinách a nynějšího člena řádu Redemptoristů na sv. Hoře. Celá slavnost odhalení byla umocněna „návštěvou „sochy P. Marie Svatohorské, kterou náš host přivezl s sebou jako odměnu poutníkům, kteří od roku 2017 putovali na sv. Horu již pětkrát. V úvodu nám host vysvětlil, že socha P. Marie zahajuje dlouhou více než desetiletou pouť nejen Českem a Slovenskem, ale i Polskem, Rakouskem a dalšími zeměmi. V roce 2032 se uskuteční na Sv. Hoře významná událost připomínka 300 let korunovace první sochy vytvořené arcibiskupem Arnoštem z Pardubic. Návštěva P.  Kuníka měla symbolický význam a byla současně pozváním na pouť na Sv. Horu. Po skončení liturgie jsme byli svědky historické události a odhalení busty kardinála Josefa Berana a obrazu Paládia země České. Tímto gestem došlo ke smíření a odpuštění viny, která po celá desetiletí „zatěžovala “ náš kraj. V dobách temna byl Kardinál Josef osočován jako „nepřítel“, zrádce, špion atd… za souhlasu mnohých. Akt usmíření a odpuštění je velmi důležitý, ale musí mu předcházet dobrovolné vyznání a prosba za odpuštění. Jsem rád, že k tomuto aktu došlo za přítomnosti farnosti a mnoha lidí dobré vůle. Tato událost neznamenala jitření starých ran, ale naopak jejich uzdravení. K uzdravení je nutné jejich pojmenování. Podobně jako lékař musí pacienta nejdříve prohlédnout a pak stanovit diagnózu. Obraz Paládia země české je víc než výmluvný. Babička sv. Václava ho nejdříve přijala z rukou sv. Metoděje jako dar k přijetí křtu a pak ho věnovala svému vnukovi sv. Václavovi. Velikost daru se neměří tím kolik dáváme, ale tím kolik nám zůstane. P. JK