Poselství mladým lidem

Poselství mladým ve Svaté zemi: Bůh nezklame, hleďte k obzoru

 

„Hleďte k obzoru, Bůh nikdy nezklame, buďte věrni svým kořenům,“ slova povzbuzení zaznívají ve videoposelství papeže Františka pro mladé lidi žijící ve Svaté zemi. Záznam vznikl již při nedávné cestě Svatého otce na Kypr v Christian Media Center jako odpověď na prosbu kustóda Svaté země Francesca Pattona, který jej osobně natočil.
 

Jsem vám nablízku z protějšího břehu a mnoho na vás myslím, ujišťuje papež František mladé lidi žijící ve Svaté zemi. Mluví o jejich utrpení způsobeném pandemií, které zvláště doléhá na končiny, kde žijí, a přivádí k úvahám o emigraci a ztrátě víry v budoucnost. „Prosím vás, nepodléhejte těmto negativním myšlenkám,“ povzbuzuje papež František:

„Hleďte kupředu, hleďte k horizontu! Vždycky v životě máme před sebou obzor. Můžeme udělat dvě věci: sklonit pohled nebo hledět k horizontu. Pokuste se hledět k obzoru! Za ním vždy leží příslib a když je zárukou tohoto příslibu Boží slovo, můžeme se být jisti, že nikdy nezklame. Naděje nezklame, Bůh nezklame! Nasaďte se pro svou zemi, pro svou vlast, pro své dějiny! Rozvíjejte lidské povolání, které vám Bůh svěřil! Nevzdávejte se, hleďte neustále kupředu, neopouštějte sen o budování o rozvoji svého lidu, o růstu svých kořenů, svého kulturního bohatství a svého náboženského bohatství – říká papež František mladým lidem ve Svaté zemi.

V současné situaci je obtížné zakládat rodinu, ale neztrácejte naději, naděje nezklame! O této vánoční vigílii, kdo by byl si pomyslel, že ono dítě je Boží Syn!? Mudrci to vytušili a byli připraveni riskovat. Proto vám chci říci: uprostřed bídy, v době válek, omezení, bariér a nedostatku svobody, myslete na Ježíšovy jesle. Vždyť On učinil to, co přišel učinit, počínaje od stáje. Také vy, uprostřed rozporuplných situací, můžete vykonat velké věci! Vsaďte na budoucnost, buďte smělí! A uvidíte, jak vám Bůh požehná.“

Povzbuzuje papež František mladé lidi ve Svaté zemi ve videoposelství, které bylo dnes zveřejněno ve Vatikánu. Připomeňme, že Svatý otec adresoval štědrodenní slova povzbuzení do krizových oblastí také v loňském roce, kdy pamatoval zvláštním poselstvím na Libanon a Jižní Súdán.