S matkami za matky

„S matkami za matky“ tento název byl námětem prvního postního setkání na faře. Zúčastnilo se ho téměř dvacet lidí nejen z našich farností, ale i z Tábora. Obsahem setkání byla krátká historie společenství matek, které je rozšířeno po celém světě. Malý sbor prozářil odpolední chvíle zpěvem a hudbou. Vyslechli jsme také několik svědectví matek o praktickém způsobu náplně jednotlivých setkání. Společenství matek v naší farnosti čítá 6-8 žen, které se pravidelně setkávají k modlitbě za své děti a za mír v lidských srdcích. Odvahu a zbožnost „matek“ nezlomila ani neodradila covidová pandemie. I v uplynulé době se nepřestaly setkávat. Za tuto odvahu jim děkuji. P. Jaroslav