S mládeží za mládež

„S mládeží za mládež “ třetí neděle postní byla ve znamení mládeže. Již v pátek přijela na faru malá skupinka mladých na duchovní soustředění. Modlitba v kostele, výlet do ústějovské kaple i účast na mši sv. a oslava svátku sv. Josefa. Těmito kroky jsme se připravovali na nedělní odpolední setkání. Skupinku mladých početně posílili i mladí z našich farností, takže nás byly necelé dvě desítky. Po úvodní modlitbě za Ukrajinu hovořili mladí o svých aktivitách. Po skončení následovala katecheze na téma „uzdravení slepého“. V závěru setkání představili dvě animátorky cíl, obsah i záměry kursu, který navštěvují. Rád bych touto cestou poděkoval účastníkům i zpěvákům, kteří doprovodili celý program. P. Jaroslav