Pěší poutníci o sobě dávají vědět

V pondělí 4.4. 2022 odpoledne patřila farní budova Svatohorským poutníkům. Celé odpoledne jsme zahájili děkovnou bohoslužbou  za již pět zorganizovaných poutí. Pěší poutě se uskutečnily v omezeném rozsahu i v době covidu. V rámci následujícího programu jsme si přiblížili prostřednictvím prezentací některé minulé ročníky poutí. Ve druhé části jsme se zamýšleli nad strategií a organizací letošní poutě, která dá-li Pán proběhne v neklidné době. Přesto chceme jako hlavní cíl poutě nést myšlenu smíření a to nejen v naší zemi, ale i ve světě. V letošním roce bychom rádi obnovili pouť na čtyři dny včetně návštěvy poutního místa Maková u Smolotel. Letos si toto místo připomíná 300 let od svého vzniku. Věřme a modleme se za to, abychom pouť i letos mohli zorganizovat. P. Jaroslav