Pěší pouť na sv. Horu 2022

Kardinál na pouti – pěší pouť z Mladé Vožice na sv. Horu 2022

     V letošním roce jsme se vydali již pošesté s poutníky na Sv. Horu. Akce se uskutečnila v roce 80. výročí Heydrichiády tedy události, která následovala bezprostředně po atentátu na říšského protektora. Jednou z obětí represí byl i arcibiskup Josef Beran. Za tehdejším rektorem kostela sv. Vojtěcha přišel čerstvě propuštěný odbojář s prosbou o děkovnou bohoslužbu. Té se účastnili stovky dalších mužů, kteří tak projevili tichý nesouhlas s persekucí. Sborový zpěv Svatováclavského chorálu postačil nacistům jako důvod k zatčení kardinála. Po výslechu byl vězněn na Pankráci, následně byl deportován do Terezína a odtud do Dachau. Jeho křehká postava a podlomené zdraví dávalo tušit, že Dachau bude jeho konečnou stanicí. Díky pomoci ostatních spoluvězňů překonal toto kritické období, přežil válku a vrátil se domů. Jedna perzekuce vystřídala druhou….

Zatímco loňský rok byl výrazně poznamenám kovidovými opatřeními letos bylo vše jiné. Žádná omezení venku i uvnitř budov dávalo tušit, že zájem o putování bude větší než v minulosti. A skutečně odhad se potvrdil. Poutníci se vydali ze čtyř směrů z Pacovska, Mladovožicka, Jistebnicka a Milevska podporováni svými pastýři ve čtvrtek 26. 5. 2022. Cílem poutě bylo poděkovat za ukončení další vlny kovidové pandemie, která zasáhla celý svět a současně jsme chtěli poutí vyjádřit solidaritu s válčícími zeměmi nejen v Evropě. Prvnímu cíli naší poutě farnost Sedlec-Prčice předcházelo setkání s poutníky z Milevska. Na místě setkání  jsme zažili malé překvapení. Několik dovedných a zručných lidí poutníků vytvořilo podle staré barokní sošky sádrovou formu a z ní uměleckou kopii Madony, která byla umístěna v blízkosti setkání dvou skupin poutníků. Po milém přivítání  P. Martinem místním duchovním jsme pokračovali na faře setkáním s vojenským kaplanem posádky v Táboře Petrem Haškou. Přijel za námi navzdory povinnostem, které zastává na posádce. Vyprávěl nám o své službě kaplana v Armádě ČR, pouti do Lurd, které se účastní každoročně stovky vojáků i důstojníků i o svých zájmech a rodině. Druhý den se po modlitbě v kostele  vydali  poutníci na další část poutě, která končila v obci s názvem Krásná Hora. Po rychlém ubytování následoval další program ve farním kostele s P. Zbyškem.  Třetí etapa z Krásné Hory měla příjemnou přestávku na poutním místě Maková Hora u Smolotel. Zde na levém břehu Vltavy na vrcholu ve výšce 580 metrů n.m. se nachází kostel sv. Jana Křtitele a P. Marie Karmelské. Byl vystavěn ve stylu „vlašské renesance“ tedy vrcholného barokního stylu. Chrám byl vysvěcen 5. října 1723. V příštím roce se bude slavit 300. výročí jeho posvěcení.  V cíli třetí etapy v Milíně se nám dostalo vstřícného přivítání panem ředitelem a chutnou večeří jsme doplnili energii pro závěr naší poutě. Ráno jsme vycházeli již před šestou hodinou, abychom vše stihli. Na Slivici  jsme se zastavili ve farním kostele a dál  pokračovali přes obec Konětopy na Příbram.  Na sv. Hoře před Mariánským sloupem se k nám připojili poutníci z Mladovožicka, kteří přijeli autobusem. V průvodu jsme nesli bustu kardinála Josefa Berana, který se tak  symbolicky podíval na sv. Horu. Po přivítání poutníků P. Janem Kuníkem u Mariánského sloupu následovala litugie. Modlitba Otče náš byla pronesena v českém a vzápětí v ukrajinském jazyce. Tímto gestem jsme chtěli dát najevo solidaritu s trpícím národem Ukrajiny… Po skončení bohoslužby jsme pokračovali obědem v barokním refektáři kláštera. Odpoledne jsme měli možnost vyslechnout varhanní koncert v bazilice a využít čas k prohlídce poutního místa. Rozloučení s poutníky v 15.00 hod. bylo u místa přivítání u Mariánského sloupu. Ten ukazuje směrem vzhůru tedy k hlubším duchovním hodnotám.

Poděkování vedení města a hasičům z Mladé Vožice

     Rád bych touto cestou poděkoval vedení města a hasičům v Mladé Vožici za pomoc poutníkům na cestě. Hasiči z Mladé Vožice převáželi poutníkům větší zavazadla a ti mohli putovat jen s těmi nejnutnějšími věcmi. Díky této obětavé pomoci jsme v poklidu doputovali do cíle. Ještě jednou díky Štěpánu Káškovi, Ladislavu Holajovi, Janu Dudovi a Ondřejovi Heřmánkovi.

Mgr. Jaroslav Karas

Mladá Vožice