Příběh čtyř žen příběh člověka

PŘÍBĚH ČTYŘ ŽEN

Jeden bohatý kupec měl čtyři ženy.

Nejvíce miloval čtvrtou ženu. Předkládal jí chutná jídla, vybrané nápoje, nejrůznější lahůdky. Dopřával jí koupele, vonné masti a oleje. Oblékal ji do šatů z nejlepších látek.

Třetí ženu také velmi miloval. Byl na ni velmi pyšný a rád se s ní chlubil přátelům a známým. Jen měl často starost, aby o ni nepřišel. Bál se, aby mu neodešla s jiným.

Svoji druhou ženu měl také velmi rád. Nejvíce se k ní obracel, když si nevěděl v životě rady nebo když potřeboval pomoci. A ona mu vždy dobře poradila a pomohla.

Jeho první žena byla zcela loajální. Nechala mu v životě prostor pro všechno, co dělal. Měla ho ráda, ale on ji nikterak nemiloval, nevšímal si jí.

Tak žil kupec šťastný a spokojený život. Jednoho dne se ale rozstonal, ulehl a cítil, že jeho nemoc je nemocí poslední. Zeptal se tedy čtvrté ženy, kterou nejvíce miloval: „Měl jsem tě nejvíc rád, nejvíc se ti věnoval. Umírám – půjdeš se mnou?“ „V žádném případě!“, odpověděla žena.

Obrátil se tedy na třetí ženu: „Byl jsem na tebe vždy velmi hrdý. Umírám – půjdeš se mnou?“ „To nepřichází v úvahu!“, řekla žena. „Mě se zde líbí a až zemřeš, budu patřit někomu jinému.“

„A co ty, moje druhá ženo? Tys mi vždy dobře radila a pomáhala. Umírám – půjdeš se mnou?“ „To je mi velmi líto“, řekla žena. „Ale s tebou nepůjdu. Mohu pro tebe udělat jen to, že tě doprovodím až ke hrobu.“

Bylo ticho. V tom se ozval tichý hlas: „Já tě budu následovat, kamkoliv půjdeš.“ Kupec zvedl oči a uviděl svoji první ženu. Byla dost zanedbaná a na kost vyhublá. „Měl jsem se o tebe lépe starat“, pomyslel si kupec.

—————————————-

A vy už asi tušíte, kdo byly ty čtyři ženy:

Ta první, zanedbávaná, byla jeho duše.

Druhá, která mu radila a pomáhala a doprovodila ho ke hrobu, byla jeho rodina a přátelé.

Třetí, se kterou se chlubil a bál se o ni, a která po jeho smrti bude patřit někomu jinému, to byl jeho majetek a společenské postavení.

Čtvrtá, kterou nejvíce miloval a opečovával, bylo jeho fyzické tělo.

—————————————-

Všichni máme své čtyři ženy, pamatujme na to.