Historická připomínka roku 1945

Po stopách onoho tragického srpnového dne se vydáváme prostřednictvím dvou předmětů, které přežily jaderný výbuch: kříže a části sochy Panny Marie. Tragédie je zvěčněná na fotografii, která silně šokovala papeže Františka
 

Amedeo Lomonaco – Vatikán

Je 11:02 hodin 9. srpna 1945. Tři dny po svržení jaderné bomby na Hirošimu svrhne americké letectvo atomovou bombu na Nagasaki, které se promění v hromadu trosek a způsobí okamžitou smrt nejméně 70 tisíc lidí. Mnozí z těch, kteří strašlivou destrukci přežili, trpí v průběhu let nemocemi způsobenými ozářením.

Kříž, který přežil holocaust

Katedrála v Nagasaki je také zcela zničena. Zachránil se dřevěný kříž vysoký asi jeden a půl metru. Z trosek ho vyzvedl jeden příslušník námořní pěchoty. Se souhlasem tehdejšího biskupa města ho přivezl do Spojených států. V roce 1982 byla předána Peace Resource Centrev Ohiu, kde jsou uloženy některé památky z Nagasaki a Hirošimy. Kříž byl později vrácen japonské církvi na znamení míru a smíření. „Je to artefakt,“ řekla Tanya Mausová, ředitelka Peace Resource Centre, „který ztělesňuje utrpení křesťanů z Nagasaki, kteří zahynuli v důsledku atomového bombardování, a je posvátný pro ty, kteří ke katedrále patří.” Kříž, řekl tehdejší nagasacký arcibiskup Mons. Joseph Misuaki Takami během mše za mír v katedrále 9. srpna 2018, „nám ukazuje brutalitu a šílenství války“.

Socha Panny Marie

Před jadernou zkázou se zachránila také hlava sochy Panny Marie, která byla nedávno objevena v katedrále v Nagasaki. Oči Panny Marie jsou dvě prohlubně obklopené zjevnými stopami po popáleninách. Na pravé tváři je ohořelá rýha připomínající slzu. Pro japonské věřící i ostatní je symbolem naděje. Během své apoštolské cesty do Japonska v roce 2019 navštívil papež František Atomic Bomb Hypocenter Park v Nagasaki. „Toto místo,“ řekl papež při této příležitosti, „nás nutí lépe si uvědomit bolest a hrůzu, kterou jsme si jako lidské bytosti schopni způsobit. Bombardovaný kříž a socha Panny Marie nám znovu připomínají nevýslovnou hrůzu, kterou na vlastním těle prožily oběti a jejich rodiny.“

Plody války na fotografii

Fotografie pořízená v roce 1945 je stále výzvou a otřásá svědomím. Zobrazuje desetiletého chlapce, který nese na ramenou mrtvolu svého mladšího bratra, jenž zahynul po výbuchu atomové bomby v Nagasaki. Obrázek silně šokoval papeže Františka, který ho v roce 2017 nechat reprodukovat na pohlednici. Fotografie je doplněna poznámkou „…plod války“ a vlastnoručním podpisem. Snímek pořídil americký fotograf Joseph Roger O’Donnell a poslal jej po jaderných explozích ve dvou japonských městech Hirošima a Nagasaki, zničených jadernou bombou. V Nagasaki viděl dvě děti. Jeden vypadal, že spí na ramenou druhého. Ve skutečnosti byl mrtvý. Jeho bratr s důstojnou tváří plnou utrpení čekal na kremaci.