Modlitba za prezidenta
Bože, tobě patří všechno
na nebi i na zemi,
a ti, kdo vládnou,
jsou ve tvých službách;
vyslyš naše prosby
za budoucího nejvyššího
představitele našeho státu:
pomáhej mu,
ať poznává, co je správné,
a dobře vykonává svůj úřad,
aby byl vždycky zajištěn právní
řád a svobodné
rozvíjení lidské osobnosti.
Prosíme o to skrze tvého Syna,
našeho Pána Ježíše Krista.
Amen.
Modlitba za voliče
Dobrý Bože,
shlédni na lid,
který se chystá
rozhodovat
o své budoucnosti.
Svěřujeme ti voliče
prezidentského hlasování,
kéž se rozhodují uváženě,
podle svého nejlepšího
přesvědčení.
Prosíme o moudrost
pro každého z nás,
aby naše volba
přinesla dobro naší zemi.
Amen.
Převzato z webu signály